Strateginen viestintä ja organisaation tavoitteet: Mihin viestinnällä pyritään?

Kirjoittajat

  • Elisa Juholin
  • Henrik Rydenfelt

Avainsanat:

organisaatioviestintä, strategia, strateginen viestintä, viestintästrategia, viestinnän tavoitteet, viestinnän kontribuutio

Abstrakti

Strateginen viestintä on 2000-luvun viestinnän tutkimuksessa noussut PR:n, yhteisöviestinnän, viestinnän johtamisen ja integroidun viestinnän rinnalle sekä osittain korvaamaan niitä. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten organisaatiot määrittelevät viestinnän tavoitteitaan ja millaisia strategisen viestinnän näkemyksiä ne kuvastavat. Tarkastelemme kysymystä sekä tutkimuskirjallisuuden että empiirisen aineiston valossa. Erittelemme tutkimuskirjallisuuden käsityksiä strategisen viestinnän käsitteestä ja sen kytköksestä organisaation tavoitteisiin sekä strategisen viestinnän ongelmista. Empiirisen aineiston osalta tutkimme, miten organisaatiot itse määrittelevät viestintänsä tavoitteet ja mikä viestinnän tavoitteiden suhde on organisaation strategiaan ja strategisiin tavoitteisiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-03-28

Viittaaminen

Juholin, E., & Rydenfelt, H. (2020). Strateginen viestintä ja organisaation tavoitteet: Mihin viestinnällä pyritään?. Media & viestintä, 43(1). https://doi.org/10.23983/mv.91081