Päätoimittaja

Mari Maasilta, YTT, yliopistonlehtori
Mediapedagogiikkakeskus, Lapin yliopisto
mari.maasilta(at) ulapland.fi 040 4844218

Toimitussihteeri

Niina Uusitalo, YTT, tutkija
Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
toimitussihteeri (at) mediaviestinta.fi

Toimituksen postiosoite

Niina Uusitalo/Media & viestintä
Viesintätieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Toimituskunta 2016–2018

Salli Hakala, VTT, Yliopistonlehtori
Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto
salli.hakala(at)helsinki.fi

Niko Hatakka, VTM, tohtorikoulutettava
Eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto
niko.hatakka(at)utu.fi

Juha Herkman, YTT, Akatemiatutkija
Helsingin yliopisto
juha.herkman(at)helsinki.fi

Minna Lammi, VTT, yliopistotutkija
Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
minna.lammi(at)helsinki.fi

Katja Lehtisaari, YTT, tutkijatohtori
Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto
katja.lehtisaari(at)helsinki.fi

Tarmo Malmberg, YTT, tiedotusopin dosentti ja vapaa tutkija
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto
tarmo.malmberg (at) uta.fi

Jenni Mäenpää, YTT, tutkija
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto
jenni.k.maenpaa(at)uta.fi

Eija Poteri, YTL, tietoasiantuntija
Tampereen yliopiston kirjasto / Nordicom
eija.poteri (at) uta.fi

Saila Poutiainen, yliopistonlehtori
Puheviestintä, Helsingin yliopisto
saila.poutiainen(at)helsinki.fi

Minna Saariketo, YTM, tohtorikoulutettava
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto
minna.saariketo(at)uta.fi

Marko Siitonen, FT, yliopistonlehtori
Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
marko.siitonen(at)jyu.fi