Toimituskunta

Päätoimittajat

Anneli Lehtisalo, FT, tutkimusasiantuntija
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
anneli.lehtisalo(at)tuni.fi 

Jenni Mäenpää, YTT, tutkijatohtori
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
jenni.k.maenpaa(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri

Auli Harju, YTM, tutkija
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto
toimitussihteeri(at)mediaviestinta.fi
auli.harju(at)gmail.com

Toimituksen postiosoite

Auli Harju
toimitussihteeri/Media & viestintä
Tutkimuskeskus Comet
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Toimituskunta 2021

Marko Ampuja, VTT, akatemiatutkija
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
marko.ampuja(at)helsinki.fi

Mats Bergman, FT, apulaisprofessori
Svenska Social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet
mats.bergman(at)helsinki.fi

Niko Hatakka, VTT, Research Fellow
Department of Political Science and International Studies, University of Birmingham
HatakkNT(at)bham.ac.uk

Aleksi Koski, FM, projektitutkija
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
aleksi.koski(at)jyu.fi

Minna Lammi, VTT, yliopistotutkija
Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
minna.lammi(at)helsinki.fi

Ville Manninen, FT, tutkija
Innovation and Entrepreneurship InnoLab, Vaasan yliopisto
ville.manninen(at)uwasa.fi

Markus Ojala, VTT, tutkijatohtori
Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto
markus.ojala(at)helsinki.fi

Mari Pienimäki, FT, tutkimuspäällikkö
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto
mari.pienimaki(at)tuni.fi

Saila Poutiainen, Ph.D., yliopistonlehtori
Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
saila.poutiainen(at)helsinki.fi

Minna Saariketo, YTT, tutkija
Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
minna.saariketo(at)dsv.su.se

Tanja Sihvonen, FT, professori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Vaasan yliopisto
tanja.sihvonen(at)uwasa.fi

Marko Siitonen, FT, apulaisprofessori
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
marko.siitonen(at)jyu.fi

Anne Soronen, FT, tutkijatohtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
anne.soronen(at)tuni.fi

Minttu Tikka, VTT, tutkijatohtori
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
minttu.mt.tikka(at)helsinki.fi