Päätoimittajat

Laura Ahva, YTT, apulaisprofessori (vastaava päätoimittaja)
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto
laura.ahva(at)tuni.fi 

Jenni Mäenpää, YTT, tutkijatohtori
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
jenni.k.maenpaa(at)helsinki.fi

Toimitussihteeri

Auli Harju, YTM, tutkija
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto
toimitussihteeri(at)mediaviestinta.fi

Toimituksen postiosoite

Auli Harju
toimitussihteeri/Media & viestintä
Tutkimuskeskus Comet
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Toimituskunta 2019–2020

Marko Ampuja, YTT, akatemiatutkija
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto
marko.ampuja(at)tuni.fi

Salli Hakala, VTT, yliopistonlehtori
Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto
salli.hakala(at)helsinki.fi

Niko Hatakka, VTT, erikoistutkija
Eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto
POLSIS, University of Birmingham
niko.hatakka(at)utu.fi

Aleksi Koski, FM, projektitutkija
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
aleksi.koski(at)jyu.fi

Minna Lammi, VTT, yliopistotutkija
Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
minna.lammi(at)helsinki.fi

Mari Maasilta, YTT, yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
mari.maasilta(at)ulapland.fi

Markus Ojala, VTT, tutkijatohtori
Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto
markus.ojala(at)helsinki.fi

Saila Poutiainen, Ph.D., yliopistonlehtori
Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
saila.poutiainen(at)helsinki.fi

Minna Saariketo, YTM, tohtorikoulutettava
Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
minna.saariketo(at)aalto.fi

Tanja Sihvonen, FT, professori
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Vaasan yliopisto
tanja.sihvonen(at)uwasa.fi

Marko Siitonen, FT, apulaisprofessori
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
marko.siitonen(at)jyu.fi

Jonita Siivonen, VTT, universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet
jonita.siivonen(at)helsinki.fi

Anne Soronen, FT, tutkijatohtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
anne.soronen(at)tuni.fi