CFP Tiedon politiikat -teemanumero

2020-02-04

Call for papers

Media & viestintä -lehden teemanumero
”Tiedon politiikat”

Media & viestintä -lehti julistaa haettavaksi tieteellisiä tekstejä teemanumeroon ”Tiedon politiikat” MEVI2020-päiviin liittyen. Haemme suomeksi kirjoitettuja tutkimusartikkeleita, analyyseja, katsauksia, kommenttitekstejä ja kirja-arvosteluita, jotka käsittelevät tiedon politiikkoja eri näkökulmista. Vuoden 2021 maaliskuussa julkaistavaan teemanumeroon haetaan median- ja viestinnäntutkimuksen eri aloilta niin empiirisiä kuin teoreettisiakin tekstejä, jotka voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • Miten poliittisesti relevantit tosiasiat määrittyvät?
  • Keiden asiantuntijuuteen luotetaan?
  • Kenellä on pääsy tietoon ja ketkä jäävät ulkopuolelle nyky-yhteiskunnassa?
  • Millainen tieto kelpaa julkisen keskustelun perustaksi?
  • Millaisia tietoon liittyviä kamppailuja journalismissa käydään?
  • Millä tavoin ihmiset osallistuvat tiedon tuottamisen ja kaupallisen kierron prosesseihin?
  • Millaisia ruumiillisia, sukupuolittuneita ja sukupolvittuneita ulottuvuuksia ja rajoja tietoon liittyy?
  • Millaisia inhimillisiä, affektiivisia ja populaareja ulottuvuuksia tiedolla on?
  • Mitä tietäminen, ei-tietäminen ja tietämättömyys tarkoittavat nykyisessä yhteiskunnassa?
  • Millaista tietämisen politiikkaa median ja viestinnän tutkijat tuottavat?

Ohjeet

Artikkelit: Lähetä abstrakti (300–500 sanaa) 10.3.2020 mennessä osoitteeseen minna.saariketo at aalto.fi. Abstraktissa tulee olla seuraavat osat: työotsikko, tekstin keskeisimmät sisällöt ja näkökulmat, teoreettinen yhteys media- ja viestinnäntutkimukseen, aineisto ja metodit, keskeisimmät lähteet, kirjoittajan yhteystiedot.

Teemanumerosta vastaavat Minna Saariketo (Stockholms universitet & Aalto-yliopisto) ja Laura Saarenmaa (Turun yliopisto). Media ja viestinnän toimituskunta valitsee abstraktien perusteella kirjoittajat, joilta pyydetään artikkelikäsikirjoitus (noin 7000 sanaa). Kirjoittaja lähettää valmiin käsikirjoituksen sähköpostilla osoitteeseen minna.saariketo at aalto.fi.

Teemanumeron artikkelien aikataulu

Abstraktiehdotukset (300-500 sanaa) toimitukselle 10.3.2020 mennessä

Päätökset ehdotuksista, joista pyydetään artikkelikäsikirjoitus 23.3.2020 mennessä

Valmiit artikkelikäsikirjoitukset 14.8.2020 mennessä

Palaute artikkeleista 30.9.2020 mennessä

Korjattu, vertaisarviointiin valmis artikkeli 30.10.2020 mennessä

Lopullinen käsikirjoitus 29.1.2021 mennessä

Teemanumero ilmestyy maaliskuussa 2021

Muut juttutyypit: Kirjoittajat voivat lähettää ehdolle teemanumeroon analyyseja, katsauksia, kommenttitekstejä ja kirja-arvioita. Aihetta voi ehdottaa vapaamuotoisesti sähköpostilla (minna.saariketo at aalto.fi) 31.5.2020 mennessä. Valmiit tekstit lähetetään sähköpostilla 30.10.2020 mennessä osoitteeseen minna.saariketo at aalto.fi

Kirjoittajaohjeet: Kaikissa juttutyypeissä tulee noudattaa Media & viestinnän kirjoittajaohjeita (https://journal.fi/mediaviestinta/about/submissions).