Koronapandemian puhujapositiot sosiaalisen median lapsi- ja perheaiheisissa keskusteluissa

  • Harri Jalonen
  • Jussi Kokkola
Avainsanat: sosiaalinen media, puhujapositio, affektiivinen, performanssi, sisällönanalyysi

Abstrakti

Artikkelissa rakennetaan systemaattinen lähestymistapa sosiaalisen median keskustelujen tutkimukseen. Tarkastelemme artikkelissa puhujaposition käsitteen avulla lapsi- ja perhenäkökulman ilmenemistä korona-aiheisissa sosiaalisen median keskusteluissa maalis–huhtikuussa 2020. Tarkoitamme puhujapositiolla niitä tapoja, joilla keskustelijat rakentavat argumentointiaan, käyttävät retorisia keinoja ja muodostavat puheenvuoroja. Puhujapositiot ovat ihmisten itselleen joko tietoisesti tai tiedostamattomasti valitsemia tapoja osallistua keskusteluun. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tuloksena artikkelissa muodostetaan kaikkiaan yhdeksän puhujapositiota: ’riidanhaastaja’, ’ilveilijä’, ’arvostelija’, ’ahdistuja’, ’huolestuja’, ’laajentaja’, ’tietäjä’, ’selviytyjä’ ja ’auttaja’. Puhujapositiot kuvataan artikkelissa yleisön, median, päätöksentekijöiden ja tiedeyhteisön yhteisvaikutuksesta syntyvinä affektiivisina hybrideinä sosiaalisen median performansseina. 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 17, 2020
Viittaaminen
Jalonen, H., & Kokkola, J. (2020). Koronapandemian puhujapositiot sosiaalisen median lapsi- ja perheaiheisissa keskusteluissa . Media & Viestintä, 43(4). https://doi.org/10.23983/mv.100618