Tutkimuksen vapaus uhattuna

Kirjoittajat

  • Erkki Karvonen

Abstrakti

Arvio teoksesta: Väliverronen, Esa & Ekholm, Kai (2020, toim.): Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Helsinki: Vastapaino, 360 s.

Osasto
Kirja-arviot

Julkaistu

2020-12-17

Viittaaminen

Karvonen, E. (2020). Tutkimuksen vapaus uhattuna. Media & viestintä, 43(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/100627