Sehr Geehrter Kollege, Lieber Freund! Itä-Saksan yhteydenpito Yleisradioon 1966–1990

Kirjoittajat

  • Laura Saarenmaa

Avainsanat:

Saksan Demokraattinen Tasavalta (DDR), Yleisradio, televisio, toimijaverkkoteoria

Abstrakti

Artikkeli tuo lisävalaistusta Yleisradion Itä-Saksan-suhteisiin nostamalla tarkastelun kohteeksi Saksan yleisradioarkistoon (DRA) talletetut, Yleisradion ja DDR:n valtiollisen yleisradiokomitean väliset yhteistyösopimus- ja työsuunnitelmapaperit ja näihin liittyneen yhteydenpidon, seurannan ja raportoinnin muodot. Saksan yleisradioarkistoon tallennettu aineisto osoittaa, että itäsaksalaisten yhteydenpito Yleen oli tiivistä ja jatkui aktiivisena 1960-luvun lopulta 1990-luvulle saakka. Arkistoaineisto osoittaa, että televisio muodosti yhden tärkeän seurannan, tarkkailun, vuorovaikutuksen, tavoitteiden ja päämäärien areenan DDR:n Suomeen suuntautuneessa vaikuttamispolitiikassa. Poliittisin intressein laadittuja papereita tarkastellaan artikkelissa myös tiedontuotannon muotona. Papereita lähestytään toimijaverkkoteorian (Actor Network Theory) tuella teksteinä, jotka kertovat päämäärätietoista, pitkäjänteisestä toiminnasta. 

Osasto
Teemanumero: Tiedon politiikat

Julkaistu

2021-03-29

Viittaaminen

Saarenmaa, L. (2021). Sehr Geehrter Kollege, Lieber Freund! Itä-Saksan yhteydenpito Yleisradioon 1966–1990 . Media & viestintä, 44(1), 50–71. https://doi.org/10.23983/mv.107300