Arkipäivän digitaalinen turvallisuus Euroopan pohjoisilla alueilla: Tapaustutkimus Tunturi-Lapista

  • Mirva Salminen
Avainsanat: digitalisaatio, arkipäivän turvallisuus, digitaalinen turvallisuus, kyberturvallisuus, harvaan asutut alueet

Abstrakti

Digitalisaatio muuttaa yksilöiden ja yhteisöjen elämää Euroopan pohjoisilla alueilla merkittävästi, mutta millaisiksi ihmiset kokevat muutokset? Millaisia mahdollisuuksia, toiveita, haasteita ja huolia kehitykseen liittyy? Artikkelissa tarkastellaan digitalisaatiota ja kyberturvallisuutta laajasta inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta. Tarkastelu perustuu Enontekiöllä marraskuussa 2018 pidettyihin työpajoihin, joissa keskusteltiin digitalisaation vaikutuksista arkipäivässä. Koska kyberturvallisuudessa suojattaviksi kohteiksi ovat vakiintumassa tieto ja yhteiskunnan kannalta kriittiseksi arvioitu infrastruktuuri tai toiminnot, artikkelissa käytetään digitaalisen turvallisuuden käsitettä. Suojaamisen kohteina ovat tällöin yksilöt ja yhteisöt digitalisoituvassa arkipäivässään. Ihmiset ovat myös keskeisiä digitaalisen turvallisuuden tuottajia, joiden tulisi osallistua tavoiteltavien arvojen, näihin kohdistuvien uhkien ja turvatoimien määrittelyyn sekä näitä koskevaan päätöksentekoon. Keskeinen johtopäätös työpajakeskusteluista on, että digitalisaatiota pitäisi ohjata suuntaan, jossa paikallisuus ja inhimilliset tarpeet ja rajoitteet tulevat paremmin huomioiduiksi.  

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 29, 2021
Viittaaminen
Salminen, M. (2021). Arkipäivän digitaalinen turvallisuus Euroopan pohjoisilla alueilla: Tapaustutkimus Tunturi-Lapista . Media & Viestintä, 44(1), 158-180. https://doi.org/10.23983/mv.107305