Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 8: Mediavalistuksen esteet 1: hegemonia

Kirjoittajat

  • Tarmo Malmberg

Abstrakti

Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa -sarjassa esitellään tekijänsä uran tai alan kehityksen kannalta merkille pantavia töitä. Tarkoitus on samalla herättää kiinnostusta kotimaisen tutkimuksen historiaan, jonka kokonaisesitys on edelleen laatimatta. Veikko Pietilä. Lehdistökirjoittelu ja mielipiteenmuodostus: tutkimus lehdistökirjoittelun vaikutuksista yleisön käsityksiin Yleisradion ohjelmapolitiikan oikeisto- tai vasemmistosuuntautuneisuudesta 1960-luvun loppuvuosina. Tampere: Tampereen Yliopiston Tutkimuslaitos, 1972.

Osasto
Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa

Julkaistu

2021-03-29

Viittaaminen

Malmberg, T. (2021). Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 8: Mediavalistuksen esteet 1: hegemonia. Media & viestintä, 44(1), 192–204. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107307