Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 9: Mediavalistuksen esteet 2: indoktrinaatio

Kirjoittajat

  • Tarmo Malmberg

Abstrakti

Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa -sarjassa esitellään tekijänsä uran tai alan kehityksen kannalta merkille pantavia töitä. Tarkoitus on samalla herättää kiinnostusta kotimaisen tutkimuksen historiaan, jonka kokonaisesitys on edelleen laatimatta. Pertti Hemánus. Joukkotiedotus piilovaikuttajana. Helsinki: Otava, 1973

Osasto
Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa

Julkaistu

2021-06-27

Viittaaminen

Malmberg, T. (2021). Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 9: Mediavalistuksen esteet 2: indoktrinaatio. Media & viestintä, 44(2), 154–166. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/109864