Talouden asiantuntijoiden uskottavuuden hierarkia suomalaisten talous- ja politiikan toimittajien silmin

Kirjoittajat

  • Timo Harjuniemi

Avainsanat:

talouspolitiikka, talousasiantuntijuus, asiantuntijuus, talousjournalismi, uskottavuuden hierarkia, uskottavuus

Abstrakti

Esimerkiksi pankeissa, taloudellisissa tutkimuslaitoksissa ja valtionhallinnossa työskentelevät talousasiantuntijat ovat journalistien taajaan käyttämiä lähteitä. Julkisuudessa esiintyvät asiantuntijat arvioivat tehtyjä talouspoliittisia päätöksiä ja talouspolitiikan liikkumatilaa. Analysoin tässä artikkelissa talous- ja politiikan toimittajille suunnatun kyselytutkimuksen (N=42) sekä 19 teemahaastattelun avulla, miten talouspolitiikkaa seuraavat suomalaiset toimittajat arvioivat erilaisissa instituutioissa työskentelevien talousasiantuntijoiden uskottavuutta ja miten talousasiantuntijan uskottavuus rakentuu toimittajien silmissä. Artikkeli nojaa journalismin tutkimuksesta tuttuun uskottavuuden hierarkian käsitteeseen. Uskottavuuden hierarkian huipulla ovat tärkeimmät poliittiset vallankäyttäjät ja puolueettomiksi mielletyt asiantuntijat, kun taas poliittisesti marginaalisiksi koetut toimijat samoin kuin puolueellisiksi mielletyt asiantuntijat ovat alempana hierarkiassa. Esitän artikkelissa, että paikka talouden asiantuntijoiden uskottavuuden hierarkiassa määräytyy ennen kaikkea asiantuntijan institutionaalisen taustan mukaan. Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen kaltaisten instituutioiden asiantuntijoita pidetään erityisen uskottavina, kun taas journalistien suhtautuminen pankkien talouspoliittiseen asiantuntemukseen on epäilevämpää. Vaikka valtionhallinnossa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleviä asiantuntijoita pidetään yleisesti uskottavampina kuin pankkien asiantuntijoita, toimittajat suhtautuvat kriittisesti ajatukseen talouden asiantuntijatiedon puolueettomuudesta ja epäpoliittisuudesta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-09-30

Viittaaminen

Harjuniemi, T. (2021). Talouden asiantuntijoiden uskottavuuden hierarkia suomalaisten talous- ja politiikan toimittajien silmin. Media & viestintä, 44(3), 30–51. https://doi.org/10.23983/mv.111508