Toimijuuden kokemukset ikääntyvien kaupunkilaisten arjessa ilman internetiä

Kirjoittajat

  • Vilma Lehtinen

Avainsanat:

ikääntyvät, internet, toimijuus, arki, ei-käyttäjät

Abstrakti

Aiemman tutkimuksen mukaan internetin käyttämättömyys voi aiheuttaa ikääntyneille ulkopuolisuuden kokemuksia, mutta toisaalta he voivat myös hyötyä siitä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten ikääntyvien ihmisten arki
ilman internetiä sujuu ja miten se limittyy yksilön toimijuuden kokemuksiin. Artikkeli täydentää aihepiirin tutkimusta kysymällä, millaisin keinoin ikääntyvät, arkeaan ilman internetiä elävät kaupunkilaiset käytännössä pyrkivät ylläpitämään toimijuuttaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa sekä millaisia tuntemuksia he näihin keinoihin liittävät. Päiväkirja- ja haastatteluaineiston laadullisen analyysin pohjalta esitän, että ikääntyvien kaupunkilaisten arki ilman internetiä sisältää monenlaista toimijuutta, kuten epävarmuuden hyväksymistä sekä erilaisia yhteistyön muotoja. Toimijuus ei kuitenkaan aina määrity myönteisesti. Arjessa ilman internetiä toimijuuden kokemuksen ylläpitämisen keinot saattavat olla ristiriidassa sen kanssa, millaisena toimijana yksilö itseään pitää. Tutkimus tarkentaa kuvaa siitä, mitä kokemukset ulkopuolisuudesta merkitsevät ikääntyvien ihmisten arjessa ilman internetiä ja millaisia seurauksia pyrkimyksillä toimijuuden kokemuksen ylläpitämiseen on.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-20

Viittaaminen

Lehtinen, V. (2023). Toimijuuden kokemukset ikääntyvien kaupunkilaisten arjessa ilman internetiä. Media & viestintä, 46(4), 67–84. https://doi.org/10.23983/mv.121571

Rahoittajat