Lehdistön alueelliset valtiaat: Sanomalehdistön kilpailu ja keskittyminen merkityksellisillä markkinoilla

Kirjoittajat

  • Heikki Hellman

Avainsanat:

keskittyminen, kilpailu, maakunnat, mediamarkkinat, mediapolitiikka, sanomalehdistö, Suomi

Abstrakti

Kun mediatutkimuksessa ja viestintäpolitiikassa puhutaan median keskittymi­sestä, tarkastelutaso on yleensä valtakunnallinen. Taloustieteessä ja kilpailuoikeudessa keskittymistä ja kilpailua puolestaan tarkastellaan yleensä vain rele­vanttien markkinoiden osalta. Koska Suomessa vain harvat lehdet leviävät mer­kittävästi kotimaakuntansa ulkopuolelle, toimialan keskittymistä tarkastellaan tässä alueellisesti. Teoreettisesti artikkeli ammentaa median taloustieteestä sekä toimialan maantieteellistä rakennetta ja kilpailua koskevasta tutkimuksesta. Empirian osalta se täydentää aiempia tuloksia sanomalehdistön keskittymisestä Suomessa analysoimalla kehitystä maakunnittain vuosina 2010–2020. Muuttu­jina käytetään lehtien nettomyyntiä ja levikkiä sekä niiden jakautumista lehtitaloittain. Mittareina käytetään vakiintuneita tunnuslukuja. Tulokset osoittavat, että useimmissa Suomen maakunnissa johtavalla lehtitalolla on lähes täydellinen monopoli. Alueellinen keskittymiskehitys on tarkasteluaikana kuitenkin ollut epätasaista, ja dramaattisia muutoksia on tapahtunut vain muutamissa maakunnissa. Keskittymistä ei ole syytä tarkastella yksinomaan kielteisenä ilmiönä, vaan sen voi nähdä myös keinona säilyttää lehdistön monimuotoisuus.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-10-03

Viittaaminen

Hellman, H. (2022). Lehdistön alueelliset valtiaat: Sanomalehdistön kilpailu ja keskittyminen merkityksellisillä markkinoilla. Media & viestintä, 45(3), 1–29. https://doi.org/10.23983/mv.122138