Ennakointia ja seurantaa

Kvantifioidun tiedon käyttö ja katveet politiikkaa koskevassa journalismissa

Kirjoittajat

  • Hanna Ylöstalo
  • Henri Koskinen
  • Mikko Poutanen
  • Taru Lepistö

Avainsanat:

ennakointi, kvantifiointi, politiikka, journalismi, tieto

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee numeroiden valtaa politiikkaa koskevassa journalismissa. Kvantifioinnista, eli numeroiden tuottamisesta ja käytöstä, on tullut keskeinen yhteiskunnallista elämää kuvaava ja tuottava käytäntö, joka toimii vuorovaikutuksessa journalismin omien episteemisten käytäntöjen kanssa. Artikkeli lähestyy numeroiden valtaa kvantifioinnin sosiologian kautta: kvantifiointi ymmärretään sosiaalisena käytäntönä, joka paitsi kuvaa, myös muokkaa maailmaa. Numeroiden valtaa tarkastellaan perhepolitiikan ja syntyvyyden sekä työllisyyspolitiikan kontekstissa. Aineistona on näitä politiikka-alueita koskeva, kvantifioitua tietoa hyödyntävä journalismi Helsingin Sanomissa vuosina 2015–2021 (N=330). Kvantifiointi tiedon käytäntönä ohjaa tietynlaisiin tulkintoihin todellisuuden luonteesta, joita journalismi osaltaan tuottaa ja kanavoi omien episteemisten käytäntöjensä puitteissa. Analyysi tuo esiin kaksi journalistista kvantifioinnin käytäntöä: ennakoinnin ja seurannan. Molemmat suuntaavat politiikkatoimia nykyhetkessä kohti tulevaisuutta, jossa turva rakentuu työn ja talouden varaan. Vaikka käytetty kvantifioitu tieto on epävarmaa ja sidoksissa etenkin työtä ja taloutta koskeviin poliittisiin päämääriin, se sai journalismissa usein kyseenalaistamattoman ja neutraalin aseman. Numeroiden valtaa horjuttaa numeroiden lukutaito, kyky asettaa numerot niiden laajempaan kulttuuris-historialliseen kontekstiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-20

Viittaaminen

Ylöstalo, H., Koskinen, H., Poutanen, M., & Lepistö, T. (2023). Ennakointia ja seurantaa : Kvantifioidun tiedon käyttö ja katveet politiikkaa koskevassa journalismissa. Media & viestintä, 46(4), 1–22. https://doi.org/10.23983/mv.127788