Uutismediat vastuuttoman yritystoiminnan esiintuojina

Kirjoittajat

  • Meri-Maaria Frig

Avainsanat:

journalismi, mediakohu, vastuullisuusviestintä, vastuuttomuus, yritysvastuu

Abstrakti

Vastuullisuudesta kirjoitetaan yhä enemmän, mutta vastuuttomuuden tutkimus on ollut vähäistä. Tässä artikkelissa tarkastelen, millainen rooli journalismilla on yritystoimintaan liittyvien epäkohtien ja väärinkäytösten selvittämisessä hybridissä mediatilassa. Tutkimukseni pääaineistona on 497 journalistisissa medioissa julkaistua uutisartikkelia, podcastia, radio-ohjelmaa, televisio-ohjelmaa, kolumnia, kommenttia tai pääkirjoitusta. Lisäksi aineistoon sisältyy yritysvastuutapauk- sille keskeisiä sosiaalisen median julkaisuja. Tutkimusaineiston perusteella kriittinen julkisuus liittyy erityisesti yritysten vastuuseen globaalissa taloudessa, työelämän etiikkaan, yritysten viestintään tai ympäristövaikutuksiin. Analysoin artikkelissa, millä tavoin vastuuttomuustapaukset näyttäytyvät journalistisissa medioissa. Tulokset havainnollistavat, miten yritysvastuukohut usein syntyvät erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyönä. Voimme toisaalta havaita, miten yritystoiminnan vaikutuksista raportointiin liittyy jännitteitä eri tiedontuottajien välillä. Kansalaisjärjestöt ja vastuullisuusvaikuttajat voivat täydentää uutistoimittajien ja tutkivien journalistien työtä yhteiskunnallisten ongelmien ja epäkohtien esiintuojana.

Osasto
Teemanumero: Media ja vastuu

Julkaistu

2023-03-29

Viittaaminen

Frig, M.-M. (2023). Uutismediat vastuuttoman yritystoiminnan esiintuojina. Media & Viestintä, 46(1), 44–66. https://doi.org/10.23983/mv.128172