Kikkelikortista vieraslajeihin: Huumoriskandaalit suomalaisessa politiikassa 1990–2020

Kirjoittajat

  • Juha Herkman
  • Joonas Koivukoski

Avainsanat:

huumori, skandaali, politiikka, satiiri, populismi

Abstrakti

Huumori on elimellinen osa nykyaikaisia medioituneita poliittisia valtakamppailuja. Ajoittain huumori itsessään politisoituu, kun siitä tulee julkisten kiistojen kohde. Tällöin on kyse huumorikohuista tai huumoriskandaaleista. Selvitämme artikkelissa, kuinka huumoriskandaalit ovat osallistuneet kansalliseen poliittiseen julkisuuteen kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa. Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien ja Yleisradion arkistoista tekemämme määrällisen kartoituksen perusteella Suomessa esiintyi vuosina 1990–2020 kaikkiaan 26 kansallisen tason huumoriskandaalia, joita käsiteltiin valtakunnallisessa julkisuudessa vähintään viiden päivän ajan. Skandaalien määrä kasvoi eksponentiaalisesti: 1990-luvulla niitä oli vain kaksi, 2010-luvulla jo 16. Kolmen huumoriskandaalin tarkempi laadullinen analyysi eri vuosikymmeniltä osoittaa, että skandaalit kertovat sekä poliittisessa ja mediaympäristössä että yhteiskunnan moraalijärjestyksessä tapahtuneista muutoksista. 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa skandaalit liittyivät usein suosittujen TV-satiirien törmäämiseen politiikan perinteiden kanssa. 2000-luvun lopulta sosiaalinen media on nivoutunut huumoriskandaaleihin. 2010-luvulla monet skandaalit liittyvät radikaalioikeiston vähemmistöpilkan ja tarkentuneiden moraalikoodien yhteentörmäykseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-09-22

Viittaaminen

Herkman, J., & Koivukoski, J. (2023). Kikkelikortista vieraslajeihin: Huumoriskandaalit suomalaisessa politiikassa 1990–2020. Media & viestintä, 46(3), 1–28. https://doi.org/10.23983/mv.137060