Aikuisten neuvottelua lasten näkyvyydestä

Lasten toimijuus ja ei-toimijuus sharenting-ilmiötä käsittelevissä uutis- ja blogiteksteissä

Kirjoittajat

  • Saara-Maija Kallio Tampereen yliopisto

Avainsanat:

diskurssianalyysi, julkinen keskustelu, lapsuus, sharenting, toimijuus

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelen, miten lasten toimijuus rakentuu diskursiivisesti lasten kuvien jakamista käsittelevissä uutis- ja blogiteksteissä. Lähestyn lapsuutta sosiologisen lapsuudentutkimuksen näkökulmasta, joka painottaa lasten toimijuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Artikkelin aineisto koostuu yhteensä 95 suomenkielisestä uutis- ja blogijutusta, joissa käsitellään niin sanottua sharenting-ilmiötä eli vanhempien tapaa jakaa lapsistaan kuvia ja tietoa sosiaalisen median alustoilla. Multimodaalisen kriittisen diskurssianalyysin (MCDA) avulla olen tunnistanut aineistosta kolme lasten toimijuutta määrittävää diskurssia: 1) kontrollin diskurssi, 2) ajan diskurssi sekä 3) erityislaatuisuuden diskurssi. Esitän, että sharenting-ilmiöstä käytävä julkinen keskustelu toisintaa tapaa representoida lapsuuttaikuisten toimesta ja aikuisia varten. Lasten näkemyksiä kuullaan keskustelussa vain harvoin.Keskustelua luonnehtii myös odotuksen tila, jossa aikuisten näkemykset kiinnittyvät lasten kasvuun ja kehitykseen sekä yhteiskunnallisen sääntelyn mahdollisiin muutoksiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-19

Viittaaminen

Kallio, S.-M. (2024). Aikuisten neuvottelua lasten näkyvyydestä: Lasten toimijuus ja ei-toimijuus sharenting-ilmiötä käsittelevissä uutis- ja blogiteksteissä. Media & viestintä, 47(2), 80–103. https://doi.org/10.23983/mv.137682

Rahoittajat