Riskinäkemykset ja turvakäytännöt suomalaisten tutkivien toimittajien työssä

Kirjoittajat

  • Ilmari Hiltunen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

Journalismi (professio), tutkiva journalismi, turvallisuus, tietoturva, turvakäytännöt

Abstrakti

Tutkivaa journalismia pidetään riskipitoisena journalismin lajina, ja sen harjoittajiin kohdistuu erityisiä turvallisuus- ja tietoturvauhkia. Näiden uhkien luonne ja vakavuus vaihtelevat kuitenkin merkittävästi kontekstista toiseen. Tyypillisesti journalistit pyrkivät huomioimaan nämä riskit ja varautumaan niihin omalla toiminnallaan. Tämä tutkimusartikkeli tarkastelee suomalaisten tutkivien journalistien näkemyksiä työhön liittyvistä riskitekijöistä ja kartoittaa heidän työssään soveltamia turvakäytäntöjä. Lisäksi artikkeli tarkastelee sitä, miten journalistit arvioivat turvakäytäntöjen tarvetta erilaisissa tilanteissa, millaiset tekijät hankaloittavat turvakäytäntöjen soveltamista työssä sekä mitä kautta tutkivat toimittajat ovat saaneet tietoa ja oppia turvallisuutta ja tietoturvaa koskevissa asioissa. Tutkimusaineisto koostuu 12 tutkivan journalistin teemahaastatteluista ja journalistien ennen haastattelua täyttämistä esitietokyselyistä. Aineiston analyysi osoittaa, että tutkivien journalistien huolenaiheet liittyvät Suomessa erityisesti lähteiden suojeluun. Journalistit käyttävät merkittävää itsenäistä harkintavaltaa soveltamiensa turvakäytäntöjen suhteen ja perustavat yleensä harkintansa tapauskohtaisesti tekemiinsä riskiarvioihin. Turvakäytäntöjen opiskelu ja osaamisen ylläpito jäävät tyypillisesti journalistien oman aktiivisuuden varaan, mutta tietoa ja apua jaetaan kollegiaalisesti tutkivien toimittajien ammattikunnan sisällä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-19

Viittaaminen

Hiltunen, I. (2024). Riskinäkemykset ja turvakäytännöt suomalaisten tutkivien toimittajien työssä. Media & viestintä, 47(2), 50–79. https://doi.org/10.23983/mv.141474

Rahoittajat