Temporaalisesti, kriittisesti, tunteikkaasti

Seniorit medioita kuvailemassa ja arvioimassa

Kirjoittajat

  • Päivi Rasi-Heikkinen Lapin yliopisto

Avainsanat:

medialukutaito, seniori, mediapäiväkirja, mediaelämäkerta

Abstrakti

Senioreiden medialukutaitoja koskeva tutkimus on viime vuosina lisääntynyt. Aiempi tutkimus on kuitenkin ongelma- ja vajekeskeistä, eikä se ole riittävästi huomioinut senioreiden taitoja kriittisesti arvioida medioita. Artikkeli vastaa tähän tutkimustiedon tarpeeseen, ja siinä tarkastellaan voimavaranäkökulmasta, kuinka seniorit kuvailevat ja arvioivat medioita ja mediasisältöjä. Tutkimusaineistona on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa yhteistyössä järjestettyyn kirjoitustapahtumaan osallistuneen 54 seniorin (65–91-vuotiaat) kirjoitukset, jotka sisälsivät sekä kuvauksen yhdestä mediapäivästä että mediasta osana kirjoittajan elämänhistoriaa.  Kirjoituksia analysoitiin medialukutaidon jäsennyksiä hyödyntäen sen suhteen, miten niissä arvioitiin medioiden ja mediasisältöjen painottuneisuutta, valikoituneisuutta, näkökulmaisuutta, laatua, luotettavuutta ja henkilökohtaista merkitystä. Tutkimuksen päätulos on, että tutkimukseen osallistuneet seniorit kuvailivat ja arvioivat medioita ja niiden sisältöjä temporaalisesti, kriittisesti ja tunteikkaasti. Tutkimuksen merkittävin uusi tulos on senioreiden medialukutaidon temporaalisuus, jolla tarkoitetaan, että seniorit kuvailivat ja arvioivat nykymedioita ajallisesta näkökulmasta, vertaamalla niitä menneisyyden medioihin ja mediasisältöihin. Temporaalisuuden käsite tekee ymmärrettäväksi sen, miksi esimerkiksi joidenkin nykyisten radio- ja TV-toimittajien puheviestintä näyttäytyy osalle senioreita ”lärpätyksenä”.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-19

Viittaaminen

Rasi-Heikkinen, P. (2024). Temporaalisesti, kriittisesti, tunteikkaasti: Seniorit medioita kuvailemassa ja arvioimassa . Media & viestintä, 47(2), 26–49. https://doi.org/10.23983/mv.142257

Rahoittajat