Tasapainon löytäminen

Haasteita ja mahdollisuuksia mikroyrittäjien sosiaalisen median viestinnässä

Kirjoittajat

  • Hanna Saarinen -

Abstrakti

Jatkuvasti kehittyvällä digitaalisella aikakaudella sosiaalisen median rooli yritysten, erityisesti mikroyrittäjien, viestintästrategioiden kehittämisessä on tärkeämpää kuin koskaan. Mikroyrittäjien ulkoinen viestintä usein lähtee liikkeelle yrityksen tarpeista, tahdosta ja suunnittelusta. Laadukkaan viestinnän tulisi sisältää kahdensuuntaista vuorovaikutusta potentiaalisten asiakkaiden kanssa, sillä sosiaalinen media altistaa yrityksen julkisuudelle. Hallinnan puute ja yksisuuntainen viestintä ilman selkeää strategiaa altistavat yritykset resurssien tuhlaamiselle.

Osasto
Puheenvuoro

Julkaistu

2024-03-27

Viittaaminen

Saarinen, H. (2024). Tasapainon löytäminen: Haasteita ja mahdollisuuksia mikroyrittäjien sosiaalisen median viestinnässä. Media & viestintä, 47(1), 78–80. https://doi.org/10.23983/mv.143046