Näkymätön ilmasto, näkyviä kuvia:Ilmastoriskin visualisointi ja kuvallinen kehystäminen Helsingin Sanomissa

  • Jarkko Kangas
Avainsanat: ilmastonmuutos, riskit, kuvajournalismi, kehysanalyysi

Abstrakti

Artikkeli pureutuu ilmastonmuutoksen visuaaliseen esittämiseen journalismissa. Lähestyn ilmastonmuutosta Ulrich Beckin riski-käsitteen näkökulmasta ja tutkin, millä kuva-aiheilla Helsingin Sanomat (HS) teki ilmastoriskin näkyväksi lukijoilleen vuosina 1990–2013. Toiseksi tarkastelen ilmasto-juttujen pääkuvilla ja niiden tekstiyhteyksillä rakennettuja ilmastoriskin määritelmiä. Robert Entmanin kehysjäsennyksen pohjalta keskityn kuvien esittämiin ilmastonmuutoksen syihin, seurauksiin ja mahdollisiin ratkaisumalleihin. Aineistoni perusteella HS:n ilmastokuvasto heijastaa kansainvälisesti tuttuja visuaalisia teemoja. Ihmiset, erityisesti poliitikot mutta myös kansalaiset, aktivistit ja tutkijat hallitsevat kuvastoa. Muita yleisiä kuva-aiheita ovat eläimet, ympäristöteknologia, päästöt, äärimmäiset sääolosuhteet sekä jäätiköt. Lämpenemisen seurauksia konkretisoivat kuvat kehystävät ilmastonmuutoksen useimmin vaaralliseksi katastrofiksi tai ympäristö-ongelmaksi. Sekä lämpenemisen syitä että ratkaisuja esittävät kuvat taas korostavat energiantuotannon roolia: lämpeneminen johtuu saastuttavasta energiantuotannosta, ja ratkaisuksi tarjoutuu erilaisia ”puhtaita” vaihtoehtoja. Tulkitsen kuvaston vahvan teknologiapainotuksen uusintavan ympäristöpolitiikassa hallitsevaksi muodostunutta ekologisen modernisaation diskurssia.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 12, 2016
Viittaaminen
Kangas, J. (2016). Näkymätön ilmasto, näkyviä kuvia:Ilmastoriskin visualisointi ja kuvallinen kehystäminen Helsingin Sanomissa. Media & Viestintä, 39(4). https://doi.org/10.23983/mv.61407