Luova tuho? Luovuuden asema media-alan käytännöissä ja tutkimuksessa

  • Nando Malmelin
Avainsanat: luovuus, työ, media-ala, aikakauslehtiala, mediajohtaminen

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan luovuuden asemaa media-alalla ammattikäytäntöjen ja akateemisen tutkimuksen näkökulmista. Suomalaisten aikakauslehtialan toimitustyön ammattilaisten parissa tehdyn tutkimuksen pohjalta analysoidaan luovuuden asemaa media-ammattilaisten toiminnassa. Tämän perusteella todetaan, että mediaorganisaatioissa ei juuri keskustella luovuudesta ja että toimituksissa luovan toiminnan olosuhteiden koetaan heikentyneet. Samalla luovuuden rooli on muuttumassa, ja luovuutta tarvitaan yhä enemmän mediaorganisaatioiden uudistamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan mediajohtamisen oppialan näkökulmasta, miten luovuuden tutkimusta tulee media-alalla kehittää.

Osasto
Analyysit
Julkaistu
maalis 1, 2015
Viittaaminen
Malmelin, N. (2015). Luova tuho? Luovuuden asema media-alan käytännöissä ja tutkimuksessa. Media & Viestintä, 38(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62105