Väkivallan sukupuoli iltapäivälehdissä

Kirjoittajat

  • Satu Venäläinen

Avainsanat:

väkivalta, sukupuoli, uutisarvo, rikosuutisointi

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan suomalaisten iltapäivälehtien väkivaltarikosuutisointia kysyen, millä tavoin siinä näkyy ja tuottuu väkivallan tekijöiden ja uhrien sukupuoli. Aineistona ovat vuonna 2009 Iltalehdessä ja Ilta-Sanomissa ilmestyneet naisten ja miesten tekemästä väkivallasta kertovat rikosuutisartikkelit ja niiden otsikot. Lähtökohtana on konstruktionistinen näkemys rikosuutisissa tuotettujen esitysten, kulttuurisen tiedon ja todellisuuden yhteen kietoutumisesta. Rikosuutisointia lähestytään uutisarvon käsitettä hyödyntäen ja pohditaan, millaista sukupuolten ja väkivallan välistä suhteutumista uutisoinnissa rakennetaan. Otsikoiden analyysissa keskitytään siihen, millä lailla väkivallan tekijöiden ja uhrien sukupuolet ovat niissä esillä. Naisten sukupuoli niin väkivallan tekijöinä kuin uhreina on uutisoinnissa korostuneemmin esillä kuin miesten. Miesten ja naisten erilainen suhteutuminen väkivaltaan jäsentää uutisointia moniulotteisesti ja osin paradoksaalisilla mutta sukupuolistunutta sosiaalista järjestystä ylläpitävillä tavoilla.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-12-01

Viittaaminen

Venäläinen, S. (2013). Väkivallan sukupuoli iltapäivälehdissä. Media & Viestintä, 36(3-4). https://doi.org/10.23983/mv.62266