Suomalaiset sanomalehdet uskonnollisen maiseman tuottajina

Uskontojournalismi Helsingin Sanomissa, Ilkassa, Kalevassa ja Karjalaisessa vuosina 2007–2011

Kirjoittajat

  • Jenni Hokka
  • Katja Valaskivi
  • Johanna Sumiala
  • Suvi Laakso

Avainsanat:

Uskonnollinen maisema, sanomalehdet, ulkomaanuutiset, islam, kristinusko, konflikti

Abstrakti

Uskonnon ja median tutkimuksen alueella on puhuttu viime vuosina paljon uskonnon aiempaa voimakkaammasta näkyvyydestä länsimaisessa uutismediassa. Erityisesti New Yorkin terrori-iskujen syyskuussa 2001 on katsottu vaikuttaneen siihen, että journalismissa on alettu uudella tavalla kiinnittää huomiota uskontoon. Uskontoon kohdistuvan mediahuomion määrä näyttääkin kasvaneen, mutta selvittämättä on, mistä tarkalleen puhutaan, kun puhutaan uskonnosta journalismissa. Artikkelissa tarkastelemme määrällisesti suomalaista uskontoa koskevaa journalistista kirjoittelua viiden vuoden ajalta neljän sanomalehden osalta. Aineistomme osoittaa, että suomalaisen journalismin tuottama uskonnollinen maisema rakentuu hyvin erillisistä osasista. Lehtien osastot ja journalismin käytännöt tuottavat jaon, joissa paikalliset, valtakunnalliset ja globaalit uskontoa koskevat aiheet pidetään tiukasti erillään. Artikkelin lopussa pohdimme, millainen suhde lehtien tuottamalla uskonnollisella maisemalla on suomalaisen yhteiskunnan uskonnolliseen maisemaan ja uskonnon merkitykseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-06-01

Viittaaminen

Hokka, J., Valaskivi, K., Sumiala, J., & Laakso, S. (2013). Suomalaiset sanomalehdet uskonnollisen maiseman tuottajina: Uskontojournalismi Helsingin Sanomissa, Ilkassa, Kalevassa ja Karjalaisessa vuosina 2007–2011. Media & viestintä, 36(2). https://doi.org/10.23983/mv.62274