Uskontotaidetta ja enkelinsiipiä

kaksi tapausta suomalaisissa naistenlehdissä

Kirjoittajat

  • Terhi Utriainen

Avainsanat:

naistenlehdet, uskonto, henkisyys, Marita Liulia, Lorna Byrne

Abstrakti

Mediasta on tulossa yhä tärkeämpi ja heterogeenisempi uskonnon ja henkisyyden välittämisen kanava. Koska mediat ovat eri tavoin sukupuolittuneita ja koska naiset ovat monien tutkimusten mukaan uskonnollisempia ja uskonnoista eri tavoin kiinnostuneita kuin miehet, on mielekästä tarkastella, millaista uskontoa esitetään, rakennetaan ja levitetään naisille suunnatuissa lehdissä. Artikkelissa analysoidaan kahta naistenlehdissä käsiteltyä uskontoilmiötä: uskontoaiheista taideprojektia ja enkelimystikon vierailua. Tapausten fokuksessa ovat suhteellisen laajaa kiinnostusta herättäneet uskontokentän naistoimijat, joiden omat uskontopositiot ovat keskenään erilaiset. Siitä huolimatta uskonto ja henkisyys esitetään kummankin tapauksen yhteydessä varsin positiivisessa sävyssä. Tämä tapahtuu ennen muuta liittämällä uskonto yksilön omaan valintaan.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-06-01

Viittaaminen

Utriainen, T. (2013). Uskontotaidetta ja enkelinsiipiä: kaksi tapausta suomalaisissa naistenlehdissä. Media & viestintä, 36(2). https://doi.org/10.23983/mv.62280