Sanomalehdet uskonnollisen muutoksen edelläkävijöinä

Uskonto pohjoismaisessa lehdistössä 1988–2008

Kirjoittajat

  • Kati Niemelä

Avainsanat:

uskonto, sanomalehdet, maallistuminen, luterilainen kirkko, media, mediatisaatio

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan uskonnon näkyvyyttä ja sen muutosta pohjoismaisissa sanomalehdissä 1988, 1998 ja 2008. Analyysi pohjautuu 14 eri pohjoismaisessa sanomalehdessä julkaistuun, noin 5000 sanomalehtiartikkeliin, joita on tarkasteltu kvantitatiivisen sisällönerittelyn keinoin. Artikkeli linkittyy pohjoismaiseen tutkimushankkeeseen ”The role of religion in the public sphere” (Norel). Tulokset osoittavat viiden Pohjoismaan välillä niin huomattavia eroja kuin yhtäläisyyksiä. Luterilaista kirkkoa koskevat artikkelit ovat vähentyneet lähes kaikissa maissa, erityisen voimakkaasti Ruotsissa. Tutkimuksen perusteella Islanti ja Suomi ovat kuitenkin traditionaalisempia, ja luterilaisen kirkon näkyvyys lehdistössä on niissä suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa lehtien kuva uskonnosta on kirjavampi, ja erityisesti Tanskassa ja Ruotsissa luterilainen kirkko saa vain vähän palstatilaa lehdissä. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset antavat tukea uskonnollisen monimuotoisuuden vahvistuneelle asemalle ja näkyvyydelle sekä perinteisen uskonnollisuuden ja luterilaisen kirkon aseman heikentymiselle. Sanomalehdissä tämä muutos näkyy vielä korostetummin kuin esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen jäsentilastoissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-06-01

Viittaaminen

Niemelä, K. (2013). Sanomalehdet uskonnollisen muutoksen edelläkävijöinä: Uskonto pohjoismaisessa lehdistössä 1988–2008. Media & viestintä, 36(2). https://doi.org/10.23983/mv.62281