Kaikki yhdessä yhteisen ilmaston puolesta? Yksimielisyys ja erimielisyys Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien ilmastokokousuutisoinnissa

  • Ville Kumpu

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan yksimielisyyden, erimielisyyden ja niiden välisen suhteen rakentumista ilmastokeskustelussa lukemalla neljän YK:n ilmastokokouksen uutisointia Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa diskurssiteorian ja agonistisen demokratian näkökulmista Artikkelissa väitetään, että ilmastotahdolla – halulla ratkaista ilmastonmuutos – oli keskeinen merkitys ilmastokokousten uutisoinnissa. Ilmasto-ongelman ratkaiseminen oli solmukohta, joka määritti yksimielisyyden ja erimielisyyden saamia merkityksiä ja jonka kautta ilmastopolitiikan ja ilmastokeskustelun kenttä yksinkertaistui valinnaksi hyvän ja huonon tulevaisuuden välillä. Yksimielisyys näyttäytyi uutisoinnissa toivottavana ja välttämättömänä, ilmasto-ongelman ratkaisemisen mahdollistavana asiana. Erimielisyys ja poliittiset konfliktit artikuloituivat tätä kautta esteinä ratkaisemisen mahdollistavan yksimielisyyden syntymiselle.

Avainsanat: journalismi, ilmastonmuutos, diskurssiteoria, agonistinen demokratia
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 15, 2014
Viittaaminen
Kumpu, V. (2014). Kaikki yhdessä yhteisen ilmaston puolesta? Yksimielisyys ja erimielisyys Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien ilmastokokousuutisoinnissa. Media & Viestintä, 37(4). https://doi.org/10.23983/mv.62839