Revoluutio vai evoluutio?

Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella

Kirjoittajat

  • Juha Herkman
  • Eliisa Vainikka

Avainsanat:

lukeminen, mediankäyttötutkimus, e-julkaisut, nuoret aikuiset, median muutos, Suomi

Abstrakti

Artikkelissa analysoidaan lukemisen muutoksia tutkimalla suomalaisten nuorten aikuisten mediankäyttöä ja lukemistottumuksia kyselyn, mediapäiväkirjojen, teemahaastattelujen ja fokusryhmähaastattelujen avulla. Vaikka internetistä on tullut nuorten aikuisten suosituin viestintäväline, puhe mediankäytön vallankumouksellisesta muutoksesta tuntuu lukemisen näkökulmasta ennenaikaiselta. Nuoret aikuiset osoittautuvat eräänlaiseksi siirtymäikäluokaksi, jonka lukutottumuksissa on paljon jatkuvuutta verrattuna aiempaan mediankäyttötutkimukseen: lukeminen mielletään edelleen yksityiseksi kokemukseksi ja painotuotteet pitävät pintansa. Erityisesti kirjoja arvostetaan. Vaikka koulutetut nuoret aikuiset tuottavat keskivertoa aktiivisemmin omaa materiaalia verkkoon, suurin osa heidän verkonkäytöstään oli kaveriviestintää tai viihdekäyttöä. Nuorten aikuisten mediankäytössä on kuitenkin piirteitä, jotka osoittavat sosiokulttuurisen lukutaidon tarpeellisuutta ja ennakoivat henkilökohtaisen verkkoviestinnän haastavan suosiollaan tuotettujen tekstien lukemisen. Lukemiseen liittyvillä instituutioilla, kuten kodilla, koululla, kirjastoilla, oppilaitoksilla ja työorganisaatioilla, on Suomessa ratkaiseva rooli lukemisen muutoksissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-10-01

Viittaaminen

Herkman, J., & Vainikka, E. (2012). Revoluutio vai evoluutio? Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Media & Viestintä, 35(3-4). https://doi.org/10.23983/mv.62878