Avaus mediafenomenologiaan

Media Martin Heideggerin eksistentiaalifenomenologian näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Jukka-Pekka Puro

Avainsanat:

media, fenomenologia, mediafenomenologia, kriittinen mediateoria

Abstrakti

Artikkelissa analysoidaan fenomenologialähtöisen mediatutkimuksen lähihistoriaa. Monisuuntainen ja -ulotteinen, mutta samalla myös fragmentaarinen tutkimusalue voidaan luontevasti koota yhteen ”mediafenomenologia” -käsitteen avulla. Mediafenomenologiaa kehitellään artikkelissa Martin Heideggerin eksistentiaalifenomenologian pohjalta kolmella osa-alueella: median ontologian jatkokehittelyissä, medioidun täällä-olemisen (Dasein) analyysissa sekä lopuksi median, ruumiinfenomenologian ja eksistenssin välisenä kysymyksenä. Artikkeli sisältää myös tekstilähtöisen koeasetelman: analyysissä pyritään soveltuvilta osin noudattamaan eksistentiaalifenomenologialle ominaista tutkimusotetta, -kieltä ja -käsitteistöä. Lopussa tuodaan myös esille mediafenomenologian tuoreimpien tutkimushaarojen, etenkin biomedialähtöisen biofenomenologian, esille nostattamia mahdollisuuksia ja haasteita. Mediafenomenologiaa voidaan pitää koherenttina ja mediateknologian kehityksen suhteen monessakin mielessä kuvausvoimaisena mediatutkimuksen sateenvarjoteoriana.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-10-01

Viittaaminen

Puro, J.-P. (2012). Avaus mediafenomenologiaan: Media Martin Heideggerin eksistentiaalifenomenologian näkökulmasta. Media & Viestintä, 35(3-4). https://doi.org/10.23983/mv.62881