Tiedon markkinoilla – pörssiyhtiön tuloksen hallintaa viestinnän keinoin

Kirjoittajat

  • Marja-Liisa Kuronen

Avainsanat:

genre, profilointi, sijoittajaviestintä, talousjournalismi, tekstilaji, tuloksenhallinta, ulkoinen yhteisöviestintä

Abstrakti

Pörssiyhtiöt suunnittelevat liiketoiminnan tulosta ja siitä tiedottamista tarkoituksena välittää positiivinen kuva yhtiön toiminnasta ja talousjohdon pätevyydestä. Ilmiö tunnetaan laskentatoimen alueella tuloksen hallintana (earnings management; earnings game). Aiempi tutkimus liiketaloustieteissä ja yritysviestinnän alueella on keskittynyt määrällisiin tutkimusmenetelmiin ja haastatteluihin. Tässä artikkelissa tutkitaan genreen perustuvin tekstianalyysin menetelmin tuloksenhallintaa suomalaisessa sijoittajaviestinnässä: miten ilmiö näkyy diskursiivisesti ja kielellisesti tilinpäätöstiedotteissa? Tutkimus tuo lisää tietoa tuloksenhallinnan viestinnällisistä keinoista ja ilmiön yhteiskunnallisesta merkityksestä ja osoittaa, että tiettyjen kielellisten ja rakenteellisten valintojen kautta taloushallinnon ja viestinnän ammattikäytännöt kohtaavat pörssitiedotteiden säännellyssä tekstilajissa. Samalla eri tekstilajien piirteet sekoittuvat niin, että pörssiyhtiöiden vertailu sijoituskohteen näkökulmasta tekstien pohjalta vaikeutuu. Tutkimusaineistona on Suomessa listattujen eri toimialojen yhtiöiden tilinpäätöstiedotteita keväältä 2006.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-10-01

Viittaaminen

Kuronen, M.-L. (2012). Tiedon markkinoilla – pörssiyhtiön tuloksen hallintaa viestinnän keinoin. Media & viestintä, 35(3-4). https://doi.org/10.23983/mv.62882