Kaltio-tapaus pilakuvakriisin ylikansallisena muotona

Kirjoittajat

  • Aini Linjakumpu

Avainsanat:

Kaltio, Muhammed-pilakuvat, pelko, islam

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan tapahtumaketjua, jonka aiheutti taiteilija Ville Rannan Kaltio-lehdessä julkaistu sarjakuva tanskalaisista Muhammed-pilakuvista ja niiden synnyttämästä monikansallisesta kriisistä vuonna 2006. Tapahtumia analysoidaan pelon käsitteen avulla: miten pelko tuotti ja ohjasi tietynlaista toimintaa? Analyysissa tarkastellaan pelkoon liittyvien tekijöiden ylikansallisuutta, eli sitä, miten myös suomalainen kokemusmaailma sekä sosiaalinen ja poliittinen toiminta ovat osa globaaleja virtauksia. Toisaalta pelkoa tarkastellaan toiminnan lamautumisen kannalta. Artikkelissa esitetään, että itsesensuuri on pelon kautta rakentunutta ennakoivaa toimintaa. Lopuksi arvioidaan pelkoa poliittisten käytänteiden syntymisen kannalta. Pelon politiikkaa ei voi helposti sijoittaa perinteisiin politiikan tutkimuksen kategorioihin, eikä sitä pystytä ennakoimaan kovinkaan suurella varmuudella. Ihmisten tunteisiin ja kokemuksiin liittyvä politiikka ja politiikan teoria ovatkin tapoja ymmärtää ja tehdä tulkintoja ilmiöistä, joihin monet muut politiikan tulkintatavat eivät anna riittäviä vastauksia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2010-12-01

Viittaaminen

Linjakumpu, A. (2010). Kaltio-tapaus pilakuvakriisin ylikansallisena muotona. Media & viestintä, 33(4). https://doi.org/10.23983/mv.62922