Tietokoneeton elämä yli 60-vuotiaan valintana

tunteita ja perusteluja

Kirjoittajat

  • Päivi Hakkarainen
  • Pirkko Hyvönen

Avainsanat:

tunteet, ikääntyminen, tietokonesuhde

Abstrakti

Tietokoneen ja internetin käyttäjämäärien kasvusta sekä Suomen ja Euroopan unionin strategioista huolimatta osa ikääntyneistä ei joko halua tai voi käyttää internetiä. Tässä tutkimuksessa analysoidaan omasta halustaan tietokoneesta kieltäytyvien yli 60-vuotiaiden henkilöiden kertomuksia, joissa he kuvaavat elämäänsä ilman tietokonetta. Tutkimuksessa kysytään: 1. Minkälaisia tunteita tietokone ja tietokoneettomuus herättävät? 2. Millaisiin tietokoneisiin ja tietokoneettomuuteen liittyviin käsityksiin ja perusteluihin tietokoneesta kieltäytyminen liittyy? 3. Mikä on vastaajien elämässä tietokoneen käyttöä tavoitellumpaa toimintaa? Tutkimuksessa käytetään grounded theory -lähestymistapaa. Tulokset osoittavat, että tietokone herättää runsaasti negatiivisia tunteita kun taas tietokoneettomuus positiivisia. Tietokoneen nähdään olevan uhka muun muassa vapaudelle, hyvinvoinnille ja sosiaalisille suhteille. Lisäksi tietokoneen nähdään vievän aikaa merkityksellisemmiksi koetuilta harrastuksilta ja toiminnoilta, jotka liittyvät esimerkiksi luontoon ja käsillä tekemiseen. Vaikuttaa perustellulta kehittää tietoyhteiskuntaa niin, että ikääntyneille edelleen tarjotaan valinnan vapautta sekä mahdollisuuksia elämiseen ja osallisuuteen ilman tietokonetta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2010-12-01

Viittaaminen

Hakkarainen, P., & Hyvönen, P. (2010). Tietokoneeton elämä yli 60-vuotiaan valintana: tunteita ja perusteluja. Media & viestintä, 33(4). https://doi.org/10.23983/mv.62926