Journalistiprofessio ja yhteiskunnan itsepuolustus

  • Kauko Pietilä
Avainsanat: professio, journalismi, journalistiprofessio, tiedonvälitys, yhteiskunnallistuminen

Abstrakti

Tässä artikkelissa professionaalisuus nähdään osana yhteiskunnan itsepuolustusta (Karl Polanyi), joka koettaa rajoittaa yhteiskunnallisen elämän organisointia markkinoiden perustalle. Tämä vastarinta alkoi luhistua viimeistään 1980-luvulta alkaen, mikä on merkinnyt professioiksi muodostuneiden ammattien, niiden joukossa myös journalismin, deprofessionaalistumista. Tämän prosessin tuloksena journalismista uhkaa tulla anakronismi, aikaansa sopimaton ilmiö. Osoituksena tästä journalismi on vaikeuksissa, ei vain professiona vaan myös liiketoimena. Professionalismin luhistumisen yhtenä seurauksena on ammattikunnan jakautuminen ylemmäksi ja alemmaksi kerrokseksi. Intressi journalismin re-professionalisoimiseksi näyttää nousevan hiukan yllättäen pikemminkin ylemmän kuin alemman kerroksen käsityksistä ja tavoitteista. Näistä aineksista voisi olla mahdollista jalostaa uuden professionaalistumisen opilliseksi perustaksi ajatustapa, joka ymmärtää journalismin tiedonvälityksen asemesta yhteiskunnallistumiseksi.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2010
Viittaaminen
Pietilä, K. (2010). Journalistiprofessio ja yhteiskunnan itsepuolustus. Media & Viestintä, 33(3). https://doi.org/10.23983/mv.62929