Verkkokeskustelijoiden arviot journalistisesta mediasta demokratiateorioiden valossa

  • Juho Vesa
Avainsanat: demokratia, journalismi, kansalaiset, yleisötutkimus, verkkokeskustelut

Abstrakti

Journalistisen median ja demokratian suhdetta käsittelevässä tutkimuksessa kansalaisten mielipiteet mediasta usein sivuutetaan. Tässä artikkelissa pyrin luomaan työkaluja kansalaisten media-arvioiden huomioimiseen jäsentämällä niitä normatiivisten demokratianäkemysten avulla. Muodostan jäsennyksen analysoimalla kahta Ilta-Sanomien internet-sivuilla vuonna 2007 käytyä verkkokeskustelua demokratiateorioiden näkökulmasta. Löydän verkko-keskusteluista kahdeksan median arviointikriteeriä, joilla on vastineensa demokratiateoreettisessa kirjallisuudessa. Keskustelijoiden tapa arvioida mediaa tulee lähelle eliittidemokratiaa ja deliberatiivista demokratiaa, kun taas osallistuvaan demokratianäkemykseen kytkeytyviä arviointikriteereitä käytetään keskusteluissa vähemmän. Tulokset myös täydentävät aiemmassa tutkimuksessa saatua kuvaa suomalaisten media-arvioista.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2010
Viittaaminen
Vesa, J. (2010). Verkkokeskustelijoiden arviot journalistisesta mediasta demokratiateorioiden valossa. Media & Viestintä, 33(3). https://doi.org/10.23983/mv.62934