Queer-yhteisöt islamin vaihtoehtoisena äänenä

  • Aini Linjakumpu

Abstrakti

Artikkelin tarkoituksena on tarkastella seksuaalisten vähemmistöjen (homoseksuaalit, lesbot, bi- ja transseksuaalit) merkitystä islamilaisen julkisen sfäärin ja nimenomaan internetin kontekstissa. Internetin muodostamat julkisuudet toistavat olemassa olevia sosiaalisen ja poliittisen maailman rakenteita, mutta toisaalta ne myös luovat uudenlaista todellisuutta laajentaen ”tavallisen” elämän rajoja. Artikkelin empiirisenä kohteena ovat internetissä artikuloituvat, seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien muslimien globaalit, monikansalliset ilmaukset, toisin sanoen englanninkielinen transnationaali julkinen tila. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa erilaiset kotisivut, portaalit, blogit ja keskustelupalstat. Artikkelissa käsitellään queer-yhteisöjen rakentumista internetissä ja tätä kautta pohditaan islamin hallinnan problematiikkaa, islamin sisäisen sosiaalisen järjestyksen haastamista sekä poliittisen reformin mahdollisuutta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 1, 2008
Viittaaminen
Linjakumpu, A. (2008). Queer-yhteisöt islamin vaihtoehtoisena äänenä. Media & Viestintä, 31(5). https://doi.org/10.23983/mv.63005