Historian jokapäiväinen virta sanomalehdessä

  • Olli Seuri
Avainsanat: journalismi, historia, historian journalistinen esittäminen, historiakulttuuri, jokapäiväinen historia

Abstrakti

Artikkelissa selvitetään, millainen on historian jokapäiväinen virta sanomalehdessä. Aineistona on vuoden 2008 Helsingin Sanomien 1960-lukua koskevat viittaukset. Kaikkein arkipäiväisintä on satunnainen historian journalistinen esittäminen, joka koostuu usein faktanomaisista viittauksista tapahtuman tai ilmiön taustaan. Tulkitsevammat viittaukset menneisyyteen ovat tietoista historian journalistista esittämistä. Se on aina riippuvaista toimituksellisista valinnoista eikä palaudu ainoastaan journalistisiin käytäntöihin tai ajatukseen ilmiölle ja tapahtumalle olennaisen menneisyyden huomioimisesta. Tietoiset maininnat ovat näkyviä merkityskamppailun paikkoja. Arvioidessaan tapahtumien tai ilmiöiden kestäviä merkityksiä sanomalehti osallistuu julkiseen määrittelyyn yhteiskunnallisesti tärkeästä menneisyydestä. Artikkelin pyrkimyksenä on laajentaa ymmärrystä historian ja journalismin suhteista kaikkein arkisimmassa muodossa. Lopuksi pohditaan, kuinka sanomalehden jokapäiväinen historia nivoo toimittajat osaksi historiaa tulkitsevaa yhteisöä. Näkökulmien, mittakaavan ja selitysten antaminen on journalismin tehtävä, joka heijastuu myös menneisyyden käsittelyyn. 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 29, 2014
Viittaaminen
Seuri, O. (2014). Historian jokapäiväinen virta sanomalehdessä. Media & Viestintä, 37(3). https://doi.org/10.23983/mv.63042