Kasvokkain julkison kanssa:<br>vastaanottajan multimodaalinen muotoilu televisiokeskustelun aloituksissa

  • Hanna Rautajoki
Avainsanat: julkinen palvelu, julkiso, multimodaaliset resurssit, televisiokeskustelu, vastaanottajan muotoilu

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan ohjelmantekijöiden keinoja puhutella ja osallistaa televisiokatsojia ohjelman avauksessa. Aineistona on kolme suoraa Ylen keskusteluohjelmaa syyskuun 11:nnen terrori-iskuista vuodelta 2001. Sama puheenaihe voidaan avata hyvin erilaisten strategioiden avulla ja valitulla tyylillä on implikaationsa tietynlaisen katsojakonstruktion tuottamiseen. Verbaalisen kommunikaation lisäksi artikkelissa kiinnitetään huomiota myös tilallisten, kehollisten ja materiaalisten resurssien hyödyntämiseen vastaanottajan puhuttelussa. Keskeiset havainnot kutoutuvat julkison eli julkiseen keskusteluun osallistuvan kansalaisjoukon käsitteeseen. Aiempi keskustelu aiheesta on jakautunut sen suhteen, luetaanko ajankohtaiskeskustelua seuraava televisiokatsoja kuuluvaksi kuluttavan yleisön vai julkison piiriin. Artikkelissa esitetään, että ohjelmien puhuteltu vastaanottaja ei ole ensisijaisesti kutsuttu seuraamaan esitystä, vaan sitä puhutellaan ajankohtaisen, yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen pohtimiseen osallistuvana toimijana. Aloituksissa toimittajat rakentavat katsojaan osallistavan kontaktin, operoivat yhteisöllisyyttä tuottavien episteemisten ja moraalisten positioiden varassa ja korostavat avointa poliittista toimintatilaa. Suhdetta vastaanottajaan ei tuoteta vain järkiperustaisten argumenttien avulla, vaan ohjelmien avaukset on ladattu erilaisin julkisoutta virittävin tunnetiloin. 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 29, 2014
Viittaaminen
Rautajoki, H. (2014). Kasvokkain julkison kanssa:<br&gt;vastaanottajan multimodaalinen muotoilu televisiokeskustelun aloituksissa. Media & Viestintä, 37(3). https://doi.org/10.23983/mv.63045