Osallistava riskiviestintä erimielisyyden kamppailuareenalla: Tapausesimerkkinä langattoman viestintätekniikan säteily

Kirjoittajat

  • Anu-Liisa Rönkä Helsingin yliopisto

Avainsanat:

riskiviestintä, osallistava tiedeviestintä, ympäristöriskit, terveysriskit, langaton viestintätekniikka, säteily

Abstrakti

Tutkimus osallistuu tiedeviestinnästä käytävään teoreettiseen keskusteluun pohtimalla osallistavan riskiviestinnän toteuttamisen edellytyksiä ristiriitaisen tiedon leimaamassa, viestinnällisesti hankalaksi osoittautuneessa riskitapauksessa. Tapausesimerkkinä on keskustelu langattoman viestintätekniikan säteilyn mahdollisista haitallisista terveysvaikutuksista, käytännössä esimerkiksi matkapuhelimen käytön mahdollisista vaaroista – aihe josta on käyty ristiriitaista julkista keskustelua 1990-luvulta lähtien. Esimerkkitapausta analysoidaan Ortwin Rennin riskitapausten luokittelua hyödyntäen. Analyysin perusteella kyseessä on epävarma ja epäselvä riskitapaus, jonka viestintää tulisi toteuttaa laaja-alaisen osallistavuuden periaatteen mukaisesti. Asiantuntijat kuitenkin hahmottavat viestinnän ennen kaikkea tiedon siirron näkökulmasta ja viestinnän vuorovaikutteinen puoli jää asiantuntijapuheessa taka-alalle. Aineisto osoittaa myös, että asiantuntijat pitävät asian viestintää ongelmallisena julkisuuteen raportoidun ristiriitaisen tiedon takia. Johtopäätöksissä pohditaan, miten merkittäviä erimielisyyksiä sisältävää tieteellistä kysymystä voisi käsitellä aidomman osallistavan prosessin aikaansaamiseksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-06-19

Viittaaminen

Rönkä, A.-L. (2017). Osallistava riskiviestintä erimielisyyden kamppailuareenalla: Tapausesimerkkinä langattoman viestintätekniikan säteily. Media & viestintä, 40(1-2), 24–53. https://doi.org/10.23983/mv.64979