Kirjoittajat Media & viestintä 3-4/2017

Kirjoittajat

  • Niina Uusitalo

Abstrakti

Jonne Arjoranta, FT, tutkijatohtori
Jonne Arjoranta on tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin laitoksella. Hän on tutkinut pelejä, leikkiä ja verkkokulttuuria.

Ari Haasio, FT, yliopettaja
Ari Haasio työskentelee yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Hän on julkaissut yli 40 tietokirjaa ja tutkii parhaillaan verkkorikoksia, vihapuhetta sekä hikikomori-ilmiötä.

Anu A. Harju, FT, tutkijatohtori
Anu Harju on kiinnostunut sekä itsen että yhteisön rakentumisesta sosiaalisessa mediassa esimerkiksi kollektiivisen suremisen tuottamien yhteisöjen näkökulmasta. Häntä kiinnostaa myös kuoleman ja elämän eriarvoisuus ja arvottaminen mediassa, sekä miten tämä linkittyy yksilön identiteettiin. Harju työskentelee postdoc -tutkijana Helsingin yliopistossa konsortiohankkeessa, jossa terroristista väkivaltaa tarkastellaan globaalin mediatapahtuman näkökulmasta.

Niko Hatakka, VTM, väitöskirjatutkija
Niko Hatakka työskentelee Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksessa, jossa hän viimeistelee verkon oikeistopopulistisia vastajulkisuuksia käsittelevää väitöskirjaa.

 Irma Hirsjärvi, FT, yliopistotutkija
Irma Hirsjärvi on yliopistotutkija Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Hän on tutkinut fanikulttuuria ja tieteis- ja fantasiakirjallisuutta. Hänellä on myös laaja kokemus poliittisesta aktivismista rasismia vastaan. 

Urpo Kovala, FT, yliopistotutkija
Urpo Kovala on yliopistotutkija Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Hänen tutkimuksensa käsittelee merkityksen muodostumiseen liittyviä kysymyksiä ja sen nykyinen pääpaino on populismiin ja aktivismiin liittyvien kulttuuristen diskurssien tutkimuksessa. Hän johti mm  Suomen Akatemian tutkimushanketta Populismi liikkeenä ja retoriikkana (2012-2016) ja johtaa parhaillaan Koneen säätiön rahoittamaa hanketta Mediakohut: tunnemyrskyt, (dis)informaatio ja vuorovaikutuksen kulttuurit internetissä sekä Mainstreaming Populism –SA-konsortion osaprojektia.

Heikki Kuutti, FT
Heikki Kuutti työskentelee journalistiikan tutkimuskoordinaattorina Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät tutkivaan ja datajournalismiin, julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen käyttöön toimitustyössä sekä journalismin juridisiin ja eettisiin kysymyksiin.

Anne Leppäjärvi
Anne Leppäjärvi on toiminut Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelman johtajana syksystä 2010 lähtien. Hänet palkittiin työstään Bonnierin Suurella journalistipalkinnolla keväällä 2016. Aiemmin Leppäjärvi on työskennellyt muun muassa Turun Sanomien ja Etelä-Suomen Sanomien toimituksissa eri tehtävissä. Syksyllä 2017 hän on toiminut myös vapaaehtoisten toimittajien Faktana, kiitos! -koulukiertueen vastaavana tuottajana.

Tarmo Malmberg, YTT, dosentti
Tarmo Mamberg on tiedotusopin dosentti (Tampereen ja Helsingin yliopisto) sekä media- ja kulttuuritutkimuksen dosentti (Turun yliopisto). Hän työskentelee vapaana tutkijana, jonka päätutkimusaiheet ovat: mediatutkimuksen oppihistoria, tieteenfilosofia ja metodologia, moderni yhteiskunta ja joukkoviestintä sekä julkisuus- ja demokratiateoria.

Janne Matikainen, VTT, yliopistonlehtori
Janne Matikainen työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston sosiaalitieteen laitoksella. Hän on viestinnän (Helsingin yliopisto) ja tiedotusopin (Tampereen yliopisto) dosentti. Hän on tutkinut internetin ja sosiaalisen median sosiaalisia ulottuvuuksia, kuten luottamusta, vuorovaikutusta, sisällön tuottamisen ja jakamisen motiiveja sekä mediasukupolvia.

Markku Mattila, FT, erikoistutkija
Markku Mattila on Suomen historian dosentti (Tampereen yliopisto) ja työskentelee Siirtolaisuusinstituutissa erikoistutkijana. Hänen mielenkiintonsa nykyisiä kohteita ovat muun muassa suomalainen yhteiskunta, vähemmistöt historiallis-sosiologisena ilmiönä ja muuttoliikkeet sekä niihin liittyvät seikat. 

Anu Ojaranta, FM, väitöskirjatutkija
Anu Ojaranta on kirjastonhoitaja, kouluttaja ja informaatiotutkimuksen tutkija Åbo Akademissa. Hänen keväällä 2018 valmistuva väitöskirjansa käsittelee informaatiolukutaidon merkitystä 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmassa. 

Maria Ruotsalainen, FM, tohtorikoulutettava
Maria Ruotsalainen on tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Hänen väitöskirjansa käsittelee digitaalisia pelejä. Lisäksi hän on tutkimuksessaan tarkastellut populismia ja vihapuhetta. 

Tuija Saresma, FT, dosentti, yliopistotutkija
Tuija Saresma on yliopistotutkija Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Hän työskentelee Suomen Akatemian konsortioissa Rajojen yli - Taiteelliset keinot kuulumisen esittämisessä (jossa hän johtaa Mutku-laitoksen osaprojektia) ja Populismin valtavirtaistuminen ja johtaa Koneen säätiön tutkimushankkeita Kuulumisen kulttuurisuus sekä Risteävät liikkuvuudet.

Jarkko Toikkanen, FT, dosentti, yliopistotutkija
Jarkko Toikkanen työskentelee yliopistotutkijana Suomen Akatemian konsortiohankkeessa "The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday" (2015–2019) Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa, jossa hän on aikaisemmin toiminut yliopistonlehtorina alanaan englanninkielinen kirjallisuus. Toikkasen poikkitieteellisen tutkimuksen avainsanat ovat intermediaalinen kokemus ja välinemääräisyys.

Pertti Vehkalahti, YTL (väit.), tutkija
Pertti Vehkalahden tutkimusintresseihin kuuluvat ydinvoima, ilmastonmuutos sekä arktiset asiat. Tällä hetkellä hän tutkii Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksessa ilmastonmuutokseen liittyviä suomalaisia politiikkaverkostoja Suomen Akatemian Mediatization of Governance -hankkeessa.

Osasto
Kirjoittajat

Julkaistu

2017-12-07

Viittaaminen

Uusitalo, N. (2017). Kirjoittajat Media & viestintä 3-4/2017. Media & viestintä, 40(3-4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/67776