Väitöskirjoja

Kirjoittajat

  • Eija Poteri

Abstrakti

8.9.2017 Lundahl, Outi (2017). From a Moral Consumption Ethos to an Apolitical Consumption Trend: The Role of Media and Celebrities in Structuring the Rise of Veganism. Vaasa: Vaasan yliopisto. (Acta Wasaensia, 381). Sähköinen väitöskirja löytyy: http://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?sarja=4

8.9.2017 Caspers, Anja (2017). Persuasive trust building in oral financial presentations: An analysis of a narrative Investor Relations genre. Helsinki: Aalto-yliopisto. (Aalto University publication series, Doctoral dissertations 141/2017).

29.9.2017 Ruggiero, Aino (2017). Crisis communication and terrorism: Mapping challenges and co-creating solutions. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Jyväskylä studies in humanities, 324). Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7172-4

7.10.2017 Heikka, Taneli (2017). Dialogic Journalism: How Can Journalists Participate in the Networks of Social Innovation. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Jyväskylä studies in humanities, 327). Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7168-7

13.10.2017 Rahmani, Diyako (2017). Minorities’ Communication Apprehension and Conflict: An Investigation of Kurds in Iran and Malays in Singapore. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Jyväskylä studies in humanities, 331). Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7191-5

13.10.2017 Martinviita, Annamari (2017). Online community as experience and discourse: a nexus analytic view into understandings of togetherness online. Oulu: Oulun yliopisto. (Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora, 156). Permanent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526216430

11.11.2017 Vehkalahti, Pertti (2017). Pohjoisen ydinmylly: Julkinen keskustelu Fennovoiman ydinvoimalasta 2007-2013. Tampere: Tampereen yliopisto. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, 1819). Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0541-3

12.12.2017 Tammi, Maija (2017). Sick Photography. Representations of Sickness in Art Photography. Helsinki: Aalto-yliopisto. (Mahdollisesti tulossa verkkojulkaisuna myöhemmin).

 

Koonnut Eija Poteri 28.11.2017 mennessä tiedossa olevista.

Osasto
Väitöskirjoja

Julkaistu

2017-12-07

Viittaaminen

Poteri, E. (2017). Väitöskirjoja. Media & viestintä, 40(3-4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/67779