Faktantarkistuksen opetuksessa kaiken perusta on kontekstin taju

Kirjoittajat

  • Anne Leppäjärvi
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2017-12-07

Viittaaminen

Leppäjärvi, A. (2017). Faktantarkistuksen opetuksessa kaiken perusta on kontekstin taju. Media & viestintä, 40(3-4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/67787