Kyberturvallisuus valtiollisena toimintaympäristönä ja siihen kohdistuvat uhkat

Kirjoittajat

  • Saara Jansson
  • Tanja Sihvonen

Avainsanat:

Kybertoimintaympäristö, kyberturvallisuus, kyberstrategia, uhka, tietoverkot, internet, informaatiovaikuttaminen

Abstrakti

Toimivat tietoliikenne- ja viestintäjärjestelmät ovat digitaalisessa maailmassa tärkeä osa yhteiskunnan perusinfrastruktuuria, mutta ne eivät ole riippumattomia poliittisista ideologioista, kansallisvaltioiden päämääristä
tai kaupallisista intresseistä. Tässä teoreettisessa artikkelissa tätä infrastruktuuria tarkastellaan käsitteellistäen se kybertoimintaympäristöksi. Koska kybertoimintaympäristön olemassaolo määrittyy erilaisten uhkien
kautta, kohdistuu kiinnostuksemme ennen muuta kyberturvallisuuteen. Tämän artikkelin tavoite on yhtäältä analysoida kyberturvallisuuden käsitettä ja toisaalta luoda ymmärrystä siitä, miten valtiolliset strategiatekstit
ja uutistekstit osaltaan rakentavat kyberturvallisuutta toimintaympäristönä. Tutkimuksessa osoitetaan, että kyberturvallisuus on tietoverkkojen ydintoimintoihin kytkeytyvä mutta ristiriitainen ilmiö. Kyberhyökkäyksiin
liittyvä uutisointi keskittyy sekä uhkien hallitsemattomuuteen että vahvoihin toimijoihin, jotka taistelevat niitä vastaan. Kyberturvallisuusstrategiat taas ovat keino hälventää ristiriitaista käsitystä valtioista kansalaisten valvojina ja vakuuttaa heidät siitä, että valtion toimet kybermaailmassa ovat heidän parhaakseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-03-22

Viittaaminen

Jansson, S., & Sihvonen, T. (2018). Kyberturvallisuus valtiollisena toimintaympäristönä ja siihen kohdistuvat uhkat. Media & Viestintä, 41(1). https://doi.org/10.23983/mv.69950