Osallistuvan journalismin ankkuroivat käytännöt

Kirjoittajat

  • Laura Ahva

Avainsanat:

Ankkuroiva käytäntö, journalismin tutkimus, käytäntö, käytäntöteoria, monipaikkainen etnografia, osallistuminen, osallistuva journalismi

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntöjä, jotka tekevät osallistuvasta journalismista mahdollista. Osallistuvalla journalismilla (participatory journalism) tarkoitetaan tässä sellaista yhteistoiminnallista julkaisutoimintaa, joka nojaa oleellisin osin ei-journalisteihin ja jossa nämä osallistujat pääsevät omalla toiminnallaan vaikuttamaan julkaisuprosessin ja sitä kautta julkisuuteen. Tutkimuskohteena on kolme eurooppalaista, hiukan eri tavoin osallistumisen periaatetta soveltavaa julkaisua. Ensimmäinen on suuren avustajaverkoston avulla toimiva, vaihtoehtoinen Voima-lehti Suomesta, toinen on lähiöiden asukkaita osallistava paikallislehti Södra Sidan Ruotsista ja kolmas vapaaehtoisuuteen perustuva monikielinen verkkoaikakauslehti Cafébabel, jolla on keskustoimitus Pariisissa ja vapaaehtoisia kaupunkitiimejä ympäri Eurooppaa. Aineistona artikkelissa käytetään kokonaisuutta, joka koostuu havainnoinnista, valokuvista sekä haastatteluista. Tutkimuksen
teoreettinen viitekehys koostuu käytäntöteoriasta ja analyysissä hyödynnetään käytännön käsitettä ja puretaan osallistuminen sen toiminnallisiin, materiaalisiin ja merkityksistä koostuviin osiin. Analyysissä erotellaan aineistosta neljä ankkuroivaa käytäntöä, jotka organisoivat osallistumista kaikissa kolmessa tapauksessa: tunnetyö, liikkuvuus, resurssien hallinta ja laadunvalvonta. Samalla kun ankkurit pitävät yllä osallistuvaa journalismia, ne ovat ristiriitaisia eikä valta jakaudu tasaisesti niiden sisällä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-03-22

Viittaaminen

Ahva, L. (2018). Osallistuvan journalismin ankkuroivat käytännöt. Media & viestintä, 41(1). https://doi.org/10.23983/mv.69955