"Ei meidän tarvitse huutaa toisillemme päin naamaa": Blokkaaminen poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun jännitteenä

Kirjoittajat

  • Jukka-Pekka Puro

Avainsanat:

Blokkaaminen, sosiaalinen media, julkisuus, politiikka, deliberatiivisuus

Abstrakti

Tarkastelen tässä artikkelissa blokkaamisen asemaa sosiaalisessa mediassa käytävissä poliittisissa keskusteluissa. Blokkaaminen tarkoittaa toisen käyttäjän estämistä: blokkaajan päivitykset tai kommentit eivät tällöin näy blokatuksi tulleelle. Sosiaalisen median merkitystä nykydemokratialle on pohdittu niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa kuluneen 10 vuoden aikana runsaasti. Nimenomaisesti blokkauksiin kohdistuvaa tutkimusta on kuitenkin tehty niukasti. Suomenkielisestä Twitteristä kokoamani 225 twiitin aineiston mukaan poliitikkojen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien tekemä blokkaaminen on yleistä. 95 vastaajaa mainitsi vähintään yhden blokkaajan nimeltä, useimmin blokkaajiksi nimettiin Mikael Jungner ja Ville Niinistö. Aineisto on analysoitu ohjelmistoavusteisen sisällönanalyysin menetelmillä. Tutkimusta on jatkettu Jungnerin ja Niinistön haastatteluilla. Yhteenvetona todetaan, että blokkaaminen on julkisen keskustelun näkökulmasta kasvava ongelma. Teoreettisena kehyksenä julkisuuden tarkastelussa nojaudutaan Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaan ja erityisesti deliberatiivisuus-käsitteeseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-06-28

Viittaaminen

Puro, J.-P. (2018). "Ei meidän tarvitse huutaa toisillemme päin naamaa": Blokkaaminen poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun jännitteenä. Media & Viestintä, 41(2). https://doi.org/10.23983/mv.73065