Kirjoittajat Media & viestintä 3/2018

Kirjoittajat

  • N U

Abstrakti

Timo Harjuniemi, VTM, väitöskirjatutkija
Timo Harjuniemi työskentelee väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen väitöskirjansa käsittelee talouskurin käsitettä finanssi- ja eurokriisin mediajulkisuudessa. Hän on kirjoittanut talouspoliittisten eliittien ja instituutioiden asemasta eurokriisin mediajulkisuudessa sekä kriisin vaikutuksesta eurooppalaiseen julkisuuteen.

Olli Kleemola, VTT, post doc -tutkija
Olli Kleemola on valtiotieteiden tohtori, joka toimii post doc -tutkijana Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineessa. Hänen tutkimusintresseihinsä lukeutuvat muun muassa kuvien käyttö historiallisina lähteinä sekä niin kutsuttu uusi sotahistoria.

Tarmo Malmberg, YTT, dosentti, tutkija
Tarmo Mamberg on tiedotusopin dosentti (Tampereen ja Helsingin yliopisto) sekä media- ja kulttuuritutkimuksen dosentti (Turun yliopisto). Hän työskentelee vapaana tutkijana, jonka päätutkimusaiheet ovat: mediatutkimuksen oppihistoria, tieteenfilosofia ja metodologia, moderni yhteiskunta ja joukkoviestintä sekä julkisuus- ja demokratiateoria.

Sakari Nieminen, VTM, tohtoriopiskelija
Sakari Nieminen on tohtoriopiskelija Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, valtio-opin oppiaineessa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat faktantarkistus sekä politiikan kontekstissa tapahtuva kielenkäyttö ja argumentaatio.

Tiina Rautkorpi, YTT, tutkija
Tiina Rautkorpi työskentelee apurahatutkijana Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa. Hän on toiminut tv- ja radio-ilmaisun koulutussuunnittelijana ja moniammatillisen projektiopetuksen kehittäjänä ammattikorkeakoulussa. Hän on tutkinut vanhan työkulttuurin uudistumista av-alan digitaalisessa murroksessa. Viimeisimpänä mielenkiinnon kohteena on ollut tv-ammattilaisten suhtautuminen kansalaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Salla Tuomola, YTM, väitöskirjatutkija
Salla Tuomola valmistelee mediatutkimuksen väitöskirjaansa Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa. Hän tutkii väitöskirjassaan Euroopan pakolaiskriisistä ja sen seurauksista käytyä julkista keskustelua sekä perinteisessä mediassa että sitä vastustavissa verkkojulkaisuissa.

Sanna Ketonen-Oksi, väitöskirjatutkija
Sanna Ketonen-Oksi toimii tulevaisuuden tutkijana strategisen johtamisen konsultointi- ja valmennuspalveluja tarjoavassa Talent Vectia Oy:ssa. Lisäksi hän on jatko-opiskelijana Tampereen teknillisellä yliopistolla (tietojohtaminen). Juuri valmistuneessa väitöskirjassaan Ketonen-Oksi on tutkinut erityisesti sosiaalisen median aikaansaamia muutoksia yritysten arvonluonnissa. Ketonen-Oksi on kiinnostunut arvonluonnin yhteiskehittämisestä, innovaatioekosysteemeistä sekä yritysten tulevaisuusorientoituneisuuden kehittämisestä.

Matti Wiberg, VTT, professori
Matti Wiberg on valtio-opin professori Turun yliopistossa ja dosentti, Åbo Akademissa, Helsingin ja Tampereen yliopistoissa. Hän on julkaissut yli 50 teosta ja yli 300 tieteellistä artikkelia tai kirjan lukua. Hän johtaa Faktat politiikassa-hanketta.

Osasto
Kirjoittajat

Julkaistu

2018-10-04

Viittaaminen

U, N. (2018). Kirjoittajat Media & viestintä 3/2018. Media & Viestintä, 41(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/75347