Kirjoittajat Media & viestintä 4/2018

  • N U

Abstrakti

Kirsi Cheas, FT, tutkijatohtori
Kirsi Cheas on filosofian tohtori, joka on väitellyt vuonna 2018 Helsingin yliopistosta. Hänen intresseihinsä lukeutuvat tieteidenvälisyys, kansainvälinen uutismedia ja vertaileva tutkimus. Cheas on viettänyt vuoden vierailevana tutkijana New York Universityn mediatutkimuksen laitoksella. Hän aloittaa tammikuussa 2019 tutkijatohtorina Turun yliopistossa John Morton Center for North American Studiesissa tutkimusprojektissa, jossa vertaillaan suomalaisia ja yhdysvaltalaisia uutisia kouluampumisiin liittyen


Meri-Tuulia Kaarakainen, KM, FM, tohtorikoulutettava
Meri-Tuulia Kaarakainen on tohtorikoulutettava Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa. Hänen asiantuntemusalueitaan ovat digitaalinen osaaminen sekä siihen liittyvät eriarvoistumisen ja osallisuuden kysymykset. 


Suvi-Sadetta Kaarakainen, FM, projektitutkija, tohtorikoulutettava
Suvi-Sadetta Kaarakainen työskentelee projektitutkijana Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa. Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa ja Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen kanssa toteutettavassa Digiajan peruskoulu -hankkeessa selvitetään koulujen digitalisaation nykytilaa ja kehitystä (2016–2019). Omassa kulttuurihistorian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan hän tutkii äitien teknologisen toimijuuden mahdollisuuksia Suomessa 1980-luvulta 2010-luvulle. Hänen tutkimusintressejään ovat teknologian kulttuurinen ja historiallinen tutkimus, digitaaliset mediakulttuurit, äitiystutkimus, digitaalinen hyvinvointi sekä populaarikulttuuri.


Ville Kumpu, YTT, tutkija
Ville Kumpu on tutkija Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa. Hän on kiinnostunut uutismuodon ja yhteiskunnan suhteesta. 


Antti Laine, LitT, yliopistotutkija
Antti Laine työskentelee liikunnan yhteiskuntatieteiden yliopistotutkijana Jyväskylän yliopistossa. Hän vertaili väitöskirjassaan (2011) suomalaista ja ruotsalaista urheilujournalismia. Laine on tehnyt urheilumediatutkimusta myös väitöskirjansa jälkeen jäljittäen muun muassa sukupuolen ja yleisön urheilumediarepresentaatioita. Viime vuosina hän on lisäksi keskittynyt tutkimaan koko yksityisen sektorin asemaa suomalaisessa liikunta- ja urheilujärjestelmässä.


Tarmo Malmberg, YTT, dosentti, tutkija
Tarmo Mamberg on tiedotusopin dosentti (Tampereen ja Helsingin yliopisto) sekä media- ja kulttuuritutkimuksen dosentti (Turun yliopisto). Hän työskentelee vapaana tutkijana, jonka päätutkimusaiheet ovat: mediatutkimuksen oppihistoria, tieteenfilosofia ja metodologia, moderni yhteiskunta ja joukkoviestintä sekä julkisuus- ja demokratiateoria.


Kaisa Tiusanen, YTM, väitöskirjatutkija
Kaisa Tiusanen työskentelee väitöskirjatutkijana Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa. Hän tutkii väitöskirjassaan ruuan merkityksellistämistä ja ruokaan kytkeytyviä kulttuurisen erottautumisen tapoja mediassa.


Sami Torssonen, VTM, väitöskirjatutkija
Sami Torssonen työskentelee Turun yliopiston valtio-opin oppiaineessa. Hän kehittää väitöskirjassaan ideologiateoreettista luentaa yhteiskunnallisen läpinäkyvyyden ajatuksesta ja käytännöistä. Hän on julkaissut myös muun muassa tuotantoeläinten hyvinvoinnin tuotteistamisesta, videopelitutkimuksesta poliittisen taloustieteen välineenä sekä uusmaterialismin soveltamisesta kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa.


Riikka Turtiainen, FT, yliopistonlehtori
Riikka Turtiainen toimii digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Hänen väitöskirjansa (2012) käsitteli mediaurheilun digitalisoitumista. Turtiainen on kiinnostunut liikunta- ja urheilukulttuurin mediavälitteisistä ilmiöistä ja vallankäytöstä laajasti. Hän on tutkinut muun muassa sosiaalisen median roolia urheilussa, naisurheilurepresentaatioita ja liikunnan pelillistämistä. Artikkeli on Turtiaisen osalta valmistunut osana Suomen Akatemian rahoittamaa Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö -hanketta.

Osasto
Kirjoittajat
Julkaistu
joulu 29, 2018
Viittaaminen
U, N. (2018). Kirjoittajat Media & viestintä 4/2018. Media & Viestintä, 41(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/77463