"Pysty vaa kännykäst suoraa" - Yläluokkalaisten novellilukeminen pikaviestipalvelussa

Kirjoittajat

  • Satu Grünthal
  • Sara Sintonen

Avainsanat:

lukeminen, älylaitteet, älypuhelin, mediateknologia, nuoret

Abstrakti

Tässä analyysiartikkelissa tavoitteenamme on tuoda esiin nuorten omia käsityksiä ja kokemuksia lukemisesta älylaitteella. Suunnittelimme ja toteutimme tutkimuksen, jossa lukeminen sovitettiin nuorille ominaisiin medioihin ja tekstityyppeihin: joukko nuoria yläkouluikäisiä, yhteensä 27 nuorta, luki tutkimusta varten kirjoitetun novellin osissa parin viikon aikana sosiaalisen median pikaviestipalvelun (WhatsApp) kautta. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen media ja jatkuva puhelimen selailu vähentävät pitkien tekstien, erityisesti kaunokirjallisuuden, lukemista sekä heikentävät nuorten keskittymiskykyä. On kuitenkin syytä selvittää, voisiko nuorten positiivisen suhteen puhelimiinsa sekä sitoutumisen niiden käyttöön kääntää jollakin tapaa lukemisen hyödyksi. Pilottikokeilumme keskeinen kysymys onkin, voisiko älypuhelin motivoida nuoria – ja aivan erityisesti vähän lukevia nuoria – kaunokirjallisuuden pariin. Kokeilu antaa kiinnostavalla tavalla viitteitä siitä, että älylaitteiden avulla lukeminen voi toimia nuorille yhtenä porttina myös pitempien tekstien lukemiseen ja pysyvän lukuharrastuksen virittämiseen, sillä erityisesti vähän lukevien nuorten lukutottumuksissa painottuvat helppous ja saavutettavuus.

Osasto
Analyysit

Julkaistu

2019-04-02

Viittaaminen

Grünthal, S., & Sintonen, S. (2019). "Pysty vaa kännykäst suoraa" - Yläluokkalaisten novellilukeminen pikaviestipalvelussa. Media & viestintä, 42(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80184