Tarkistuksissa vielä parannettavaa: Ylen faktantarkistuksen tarkistus

Kirjoittajat

  • Valtteri Sankari
  • Matti Wiberg

Avainsanat:

faktantarkistus, journalistinen käytäntö, väitteiden totuusarvot, Yleisradio, eduskuntavaalit 2019

Abstrakti

Tätä analyysiä varten tarkistimme faktantarkistuksen keinoin Yleisradion faktantarkistukset vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Ylen 36 faktantarkistuksesta 17, eli 47 prosenttia, rikkoi vähintään yhtä kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella asettamaamme faktantarkistuksen kriteeriä. Tämä on 11 prosenttiyksikköä vähemmän kuin Ylen tulos viime presidentinvaalien yhteydessä (58 prosenttia). Tulosta ei kuitenkaan voi pitää hyvänä. Ylen tarkistuksiin oli valikoitunut 39 prosenttia sellaisia väitteitä, joille ei voida määrittää totuusarvoa. Näiden väitteiden paikkansapitävyyttä ei voida käytännössä tarkistaa. Näistä eniten oli epämääräisiä väitteitä (n=6), ja toiseksi eniten tulevaisuutta koskevia väitteitä (n=4). Moraalisia arvoja koskevia väitteitä, kielikuvia, mielipiteitä ja tavoitteenasetteluja oli yksi kutakin. Yle ei purkanut kompleksisia propositioita tarkistettaviksi kvasivirkkeiksi (n=6 eli 17 prosenttia). Johtopäätöksemme on, että Ylen pitää selkeyttää väitteiden valikointiaan ja niiden arviointia. 

Osasto
Analyysit

Julkaistu

2019-12-18

Viittaaminen

Sankari, V., & Wiberg, M. (2019). Tarkistuksissa vielä parannettavaa: Ylen faktantarkistuksen tarkistus . Media & viestintä, 42(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/88452