Rajojen poetiikkaa ja politiikkaa: Taiteellinen aktivismi reaktiona "pakolaiskriisiin"

  • Kaisa Hiltunen
  • Tuija Saresma
  • Nina Sääskilahti
Avainsanat: pakolaiskriisi, poeettinen aktivismi, rajakriisi, rajat, rajatyö, taiteellinen aktivismi

Abstrakti

Käsittelemme artikkelissa suomalaisten nykytaiteilijoiden reaktioita vuoden 2015 ”pakolaiskriisiin” taiteellisen aktivismin näkökulmasta. Analysoimme kolmea teosta, Lauri Ahtisen Elias-sarjakuvaromaania (2018), Minna Rainion ja Mark Robertsin lyhytelokuvaa They Came in Crowded Boats and Trains (2017) ja Riiko Sakkisen näyttelyä Rajat kiinni (2017). Tulkitsemme teoksia poeettisena aktivismina, jolla taiteilijat pyrkivät vaikuttamaan yleisöön taiteen omien esteettisin keinoin. Tarkastelemme teoksia sen keskustelun viitekehyksessä, jota on käyty taiteen ja median ristiriitaisesta roolista ”pakolaiskriisin” käsittelyssä, sekä osana keskustelua taiteellisesta aktivismista. Erittelemme taiteilijoiden käyttämän poeettisen aktivismin ominaispiirteitä ja osoitamme, että taiteella on erityinen rooli pakolaistilanteen kommentoinnissa. Teoksissa kommentoidaan konkreettisia ja symbolisia rajoja monin tavoin. Keskeisenä tulkinnallisena käsitteenä käytämme rajatyötä. Teoksille yhteisinä taiteellisen vaikuttamisen keinoina esittelemme törmäyttämisen ja provokaation sekä tyylikeinoista keskeisimmät eli ilmaisun vaihtelevat sävyt ja erilaisten näkökulmien ottamisen. Taideteosten lisäksi käytämme analyysimme tukena taiteilijoiden puolistrukturoituja haastatteluja. 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 14, 2020
Viittaaminen
Hiltunen, K., Saresma, T., & Sääskilahti, N. (2020). Rajojen poetiikkaa ja politiikkaa: Taiteellinen aktivismi reaktiona "pakolaiskriisiin". Media & Viestintä, 43(2). https://doi.org/10.23983/mv.95674