Suomalaista talouskeskustelua kolmella vuosikymmenellä

Kirjoittajat

  • Timo Harjuniemi

Abstrakti

Arvio teoksesta: Reunanen, Esa & Väliverronen, Jari (2020). Tupo ja media. Talous- ja työmarkkinapoliittisen  julkisuuden toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä. Tampere: Tampere University Press, 207 s.

Osasto
Kirja-arviot

Julkaistu

2020-06-14

Viittaaminen

Harjuniemi, T. (2020). Suomalaista talouskeskustelua kolmella vuosikymmenellä. Media & Viestintä, 43(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95678