Journalismin totuudenmukaisuus: luottamussuhde yleisöjen kanssa

Kirjoittajat

  • Aki Petteri Lehtinen

Avainsanat:

journalismi, pragmatismi, totuudenmukaisuus, objektiivisuus, luottamus

Abstrakti

Journalistin ohjeet velvoittavat totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Valeuutisten ja disinformaation levitessä samanaikaisesti relativististen tutkimussuuntausten kanssa journalismin kulmakivi eli yleisöjen luottamus on joutunut koetukselle. Erottelu totuudenmukaisen tiedon ja informaation välillä hankaloituu, jos journalismin tiedolliset käsitteet objektiivisuus ja totuudenmukaisuus kyseenalaistetaan journalismissa ja sen tutkimuksessa. Journalismi voi elää vain yleisöjensä luottamuksesta, ja kansalaiset tarvitsevat totuudenmukaista ajankohtaistietoa tehdäkseen perusteltuja yksityisiä ja yhteiskunnallisia päätöksiä. Tässä viestinnänfilosofisessa artikkelissa totuudenmukaisuutta tarkastellaan pragmatistisen filosofian tietokäsityksen valossa, mikä tarjoaa rikasta käsitteellistä sisältöä journalismin tiedollisille ydinkäsitteille journalismin käytännöille ja tutkimukselle. Artikkeli tarjoaa viitekehyksen käsitteellisille välineille, joilla voidaan erottaa journalismi muusta ajankohtaisinformaatiosta itsenäisenä tietokäytäntönä – niin toimintana kuin tutkimuskohteena. Totuudenmukaisuus ja objektiivisuus ymmärretään tiedollisina käsitteinä, jotka voivat taata luottamussopimuksen journalismin ja yleisöjen välillä sekä siten ylläpitää ja kehittää liberaalia demokratiaprosessia. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-27

Viittaaminen

Lehtinen, A. P. (2020). Journalismin totuudenmukaisuus: luottamussuhde yleisöjen kanssa . Media & viestintä, 43(3). https://doi.org/10.23983/mv.98407